Jak odinstalować program Poczta usługi Windows Live?


Program Poczta usługi Windows Live jest częścią pakietu Podstawowe programy Windows Live — zestawu bezpłatnych programów przeznaczonych do zdjęć, filmów, wiadomości błyskawicznych itp. Programy są pobierane razem, ale można je odinstalowywać osobno.

Aby odinstalować program Poczta usługi Windows Live

  1. Otwórz obszar Programy i funkcje, wybierając przycisk Start , a następnie pozycję Panel sterowania. Następnie wybierz kolejno pozycje Programy i Programy i funkcje.
  2. Kliknij dwukrotnie pozycję Podstawowe programy Windows Live 2011.
  3. Wybierz pozycję Usuń co najmniej jeden program Windows Live.
  4. Wybierz pozycję Poczta, a następnie pozycję Odinstaluj.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10742 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia