Dodawanie i edytowanie dźwięku w programie Movie Maker

Zadbaj o to, aby Twój film był dopracowany i profesjonalny, dodając ścieżkę dźwiękową oraz dostosowując głośność, wzmacniając lub przyciszając muzykę oraz dodając inne efekty przy użyciu narzędzi do edytowania w programie Movie Maker.

Aby dodać muzykę

 1. Na karcie Strona główna w grupie Dodaj wybierz pozycję Dodaj muzykę.
 2. Wybierz plik muzyczny, którego chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Aby wzmacniać lub przyciszać muzykę

 1. Wybierz plik muzyczny, który chcesz wzmocnić lub przyciszyć.
 2. W obszarze Narzędzia muzyki na karcie Opcje w grupie Audio wykonaj jedną lub obie następujące czynności:
  • Aby wzmocnić muzykę, wybierz listę Wzmocnienie, a następnie wybierz szybkość wzmacniania muzyki.
  • Aby wyciszać muzykę, wybierz listę Zanikanie, a następnie wybierz szybkość zanikania muzyki.

Aby zmienić punkt początkowy lub końcowy muzyki

 1. Wybierz muzykę.
 2. Przeciągnij wskaźnik odtwarzania z serii ujęć do żądanego punktu rozpoczęcia lub zatrzymania odtwarzania muzyki w filmie. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby jako nowy punkt początkowy odtwarzania muzyki ustawić punkt bieżący, w obszarze Narzędzia muzyki na karcie Opcje w grupie Edytowanie wybierz opcję Ustaw punkt początkowy.
  • Aby jako nowy punkt końcowy odtwarzania muzyki ustawić punkt bieżący, w obszarze Narzędzia muzyki na karcie Opcje w grupie Edytowanie wybierz opcję Ustaw punkt końcowy.

Aby zmienić głośność fragmentu muzyki

 1. Wybierz muzykę.
 2. W obszarze Narzędzia muzyki na karcie Opcje w grupie Audio wybierz opcję Głośność muzyki, a następnie przeciągnij suwak w lewo, aby zmniejszyć głośność, lub w prawo, aby ją zwiększyć.

Aby zmienić głośność dźwięku w pliku wideo

 1. Wybierz plik wideo.
 2. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Edycja w grupie Audio wybierz opcję Głośność wideo, a następnie przeciągnij suwak w lewo, aby zmniejszyć głośność, lub w prawo, aby ją zwiększyć.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10743 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia