Dlaczego nie mogę aktywować systemu Windows?

Dotyczy: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Jeśli został wyświetlony komunikat z informacją o tym, że nie można aktywować systemu Windows, zapoznaj się z poniższymi możliwymi przyczynami niepowodzenia i rozwiązaniami problemu.

 

Podczas naprawy użyto innego klucza produktu bądź innej wersji systemu Windows

Jeśli komputer został poddany naprawie lub przebudowie, być może zainstalowano na nim inną wersję systemu Windows. Jeśli podczas naprawy na Twoim komputerze użyto innego klucza produktu, ten klucz mógł zostać zablokowany w sytuacji, gdy użyto go na większej liczbie komputerów, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft.

Jeśli system Windows aktywowano przed naprawą lub przebudową komputera, ponowne wprowadzenie klucza produktu dostarczonego razem z komputerem lub oryginalną kopią systemu Windows może rozwiązać problem. Można też spróbować ponownie zainstalować wcześniejszą wersję systemu Windows.

Aby aktywować system Windows, potrzebujesz 25-znakowego klucza produktu systemu Windows lub cyfrowej licencja na system Windows. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Znajdowanie klucza produktu systemu Windows.

Jedna kopia systemu Windows została zainstalowana na wielu komputerach

Jeśli masz jedną kopię systemu Windows i została ona zainstalowana na wielu komputerach, aktywacja może się nie powieść, ponieważ klucz produktu został już użyty lub jest używany na większej liczbie komputerów, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft.

Jeśli klucz produktu jest używany na większej liczbie komputerów, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft, aby móc aktywować te komputery, musisz kupić osobny klucz produktu lub kopię systemu Windows dla każdego komputera.

Fałszywe oprogramowanie

Jeśli masz fałszywą kopię systemu Windows, która nie została opublikowana ani licencjonowana przez firmę Microsoft, aktywacja nie powiedzie się, ponieważ firma Microsoft nie będzie mogła powiązać profilu sprzętu komputera z 25-znakowym kluczem produktu.

Witryna internetowa How to Tell firmy Microsoft pozwala sprawdzić, czy dana kopia systemu Windows jest fałszywa. Jeśli kopia jest fałszywa, musisz kupić nową kopię systemu Windows.

Komputer używany

Jeśli zakupiono komputer używany, na którym jest już zainstalowany system Windows, prawdopodobnie klucz produktu jest używany na większej liczbie komputerów, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft.

Poproś sprzedawcę, od którego został kupiony komputer, o oryginalny dysk DVD z systemem Windows i klucz produktu. Jeśli dysk DVD i klucz produktu nie są dostępne lub jeśli mimo próby ich użycia nie można aktywować systemu na komputerze, należy kupić nowy klucz produktu lub kopię systemu Windows.

Zmiany sprzętowe

Jeśli w komputerze dokonano istotnych zmian sprzętowych, takich jak wymiana dysku twardego lub płyty głównej, system Windows może już nie być aktywny. Aby uzyskać informacje o ponownej aktywacji systemu Windows, zapoznaj się z artykułem na temat aktywacji produktu.