Dlaczego nie mogę aktywować systemu Windows?

Dotyczy: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Aktywacja pozwala sprawdzić, czy dana kopia systemu Windows jest oryginalna i nie została użyta na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w Postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że nie można aktywować systemu Windows, istnieje kilka możliwych przyczyn.

Wybierz dowolny z poniższych tematów, aby zapoznać się z typowymi przyczynami problemów z aktywowaniem oraz sposobami rozwiązania problemu.