Nawiązywanie połączeń Skype

System Windows 10 Mobile ma wbudowany program Skype, co umożliwia szybkie nawiązywanie bezpłatnych* połączeń w programie Skype z bliskimi, znajomymi i innymi osobami korzystającymi z tego programu.

Po zalogowaniu się do programu Skype można nawiązywać i odbierać połączenia Skype na swoim urządzeniu z systemem Windows 10 Mobile. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu konta Skype w systemie Windows 10 Mobile, zobacz Konfigurowanie konta Skype.

Rozpoczynanie rozmowy wideo w programie Skype

  1. Na ekranie startowym  szybko przesuń zawartość, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Rozmowy wideo Skype.
  2. Wybierz osobę z historii połączeń lub wybierz pozycję Książka telefoniczna > wybierz kontakt Skype > Rozmowy wideo Skype.

Nawiązywanie połączeń dźwiękowych Skype

  1. Na ekranie startowym  wybierz pozycję Telefon.
  2. Wybierz pozycję Historia, a następnie wybierz rozmowę Skype z historii połączeń, aby zadzwonić do danej osoby w programie Skype.

Odpowiadanie na połączenie wideo w programie Skype

Aby odebrać przychodzące połączenie wideo w programie Skype, wybierz pozycję Wideo. Jeśli chcesz odebrać tylko połączenie audio w programie Skype, wybierz pozycję Audio.

Nie możesz teraz rozmawiać? Wybierz pozycję Ignoruj, aby odrzucić połączenie.

Jeśli jesteś offline i masz włączone wiadomości głosowe, osoba dzwoniąca może zostawić Ci wiadomość.

Przełączanie się ze zwykłej rozmowy telefonicznej na rozmowę wideo Skype

W systemie Windows 10 Mobile możesz przejść od zwykłej rozmowy telefonicznej do rozmowy wideo Skype za pomocą jednego naciśnięcia lub dwóch, jeśli Twój rozmówca jest na liście kontaktów Skype. W ten sposób można rozmawiać, patrząc na swojego rozmówcę.

Podczas rozmowy telefonicznej wybierz przycisk Rozmowy wideo Skype. (Na przycisku będzie widoczny tekst Rozmowy wideo Skype, jeśli jest to domyślna aplikacja do obsługi rozmów wideo). Zwykła rozmowa telefoniczna może zostać zakończona, kiedy rozpoczniesz połączenie wideo Skype.

Aby ustawić domyślną aplikację, do której następuje przejście w celu prowadzenia rozmowy wideo:

  1. Na ekranie startowym  szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia (ikona Ustawienia) > System > Telefon.
  2. W obszarze Aplikacje domyślne wybierz pozycję Przełącz na wideorozmowy w aplikacji, a następnie wybierz odpowiednią aplikację do obsługi rozmów wideo.

Czy mogę odbierać i nagrywać wiadomości głosowe?

Tak. Otrzymane wiadomości głosowe pojawią się w historii połączeń i wiadomości błyskawicznych. Aby otrzymywać wiadomości głosowe, trzeba włączyć wiadomości głosowe na swoim koncie Skype. Do konta można się zalogować z przeglądarki na komputerze lub telefonie.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10752 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 4

Opinia