Ponowne uruchamianie telefonu

Jeśli Twój telefon przestanie działać lub odpowiadać, uruchom go ponownie, aby przywrócić jego prawidłowe działanie.

Aby ponownie uruchomić telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie, aż na ekranie pojawi się komunikat Przesuń w dół, aby zamknąć, a następnie przesuń w dół. (Zwykle komunikat pojawia się po około trzech sekundach). Aby ponownie włączyć telefon, naciśnij przycisk Zasilanie.

Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Zmniejsz głośność i Zasilanie, aż poczujesz wibracje (od 10 do 15 sekund), po czym zwolnij te przyciski. Telefon zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.


Jeśli telefon ma baterię, którą można wyjąć (zwykle znajduje się ona pod tylnym panelem telefonu), to taki telefon można ponownie uruchomić, wyjmując i z powrotem wkładając baterię, po czym naciskając przycisk Zasilanie. Po ponownym uruchomieniu telefonu tą metodą data i godzina mogą być nieprawidłowe. Można to naprawić, szybko przesuwając zawartość ekranu startowego  w celu wyświetlenia listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierając pozycję Ustawienia 

Ikona Ustawienia
> Czas i język 
Ikona Czas i język
> Data i godzina.

Jeśli ponowne uruchomienie telefonu nie umożliwi rozwiązania problemu, spróbuj zresetować telefon.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10769 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 4

Opinia