Trzy proste kroki recyklingu zużytego telefonu

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje recykling materiałów.

Utylizacja zużytego telefonu

Pożegnanie się ze swoim starym telefonem może być trudne, ale warto podjąć tę decyzję. Gdyby każdy użytkownik telefonu komórkowego przekazał do recyklingu tylko jeden telefon, razem zaoszczędzilibyśmy niemal 240 000 ton surowców.

Wykonaj kopię zapasową swoich plików

Zalecamy zapisanie kontaktów, wiadomości SMS, zdjęć, nagrań muzycznych i klipów wideo na komputerze lub w chmurze i zresetowanie telefonu w celu przywrócenia ustawień fabrycznych przed utylizacją telefonu.

Uwolnij swój zużyty telefon — przekaż go do recyklingu!

Po prostu wyjmij swoją starą kartę SIM i przekaż swój telefon do punktu recyklingu urządzeń elektronicznych prowadzonego przez lokalną administrację.

recycling

Dowiedz się więcej o podjętych przez firmę Microsoft zobowiązaniach wobec lokalnych społeczności

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10787 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia