Rozwiązywanie problemów z telefonem Nokia z systemem Symbian

Jeśli chcesz naprawić swój telefon, spróbuj wykonać poniższe proste kroki. Być może umożliwi to rozwiązanie problemu i pozwoli zaoszczędzić czas i wysiłek.

1. Ponowne uruchamianie telefonu

Jeśli telefon wyposażony jest w wymienną baterię, wyłącz go, wyjmij baterię, włóż ją ponownie po kilku sekundach i ponownie włącz telefon.

Jeśli bateria telefonu nie jest wymienna, włącz zasilanie telefonu, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aż telefon zawibruje i zostanie wyłączony. Następnie ponownie włącz telefon.

2. Ładowanie telefonu

  1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
  2. Podłącz ładowarkę do telefonu.
  3. Gdy telefon wyświetli komunikat o całkowitym naładowaniu baterii, odłącz ładowarkę od telefonu i od gniazdka sieci elektrycznej.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

3. Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywracanie oryginalnych ustawień: Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości. Nie będzie miało to żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie, ale zalecamy wykonanie kopii zapasowej przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w podręczniku użytkownika.

  1. Zakończ wszystkie aktywne połączenia.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia i telefon > Zarządzanie telefonem > Ustawienia fabryczne > Przywróć.
  3. W razie potrzeby podaj kod zabezpieczający.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

4. Ponowne instalowanie oprogramowania

Narzędzie Software Recovery Tool może ułatwić samodzielne zresetowanie i odzyskanie oprogramowania telefonu, jeśli telefon nie odpowiada, został zablokowany albo występują problemy z oprogramowaniem lub aktualizacją oprogramowania.

Ważne! Użycie narzędzia Software Recovery Tool spowoduje wymazanie całej zawartości telefonu, takiej jak aplikacje i gry (wraz z danymi aplikacji i zapisanym stanem gier), wiadomości SMS, historia połączeń, muzyka, zdjęcia i inne dane. Jeśli jest to możliwe, należy najpierw wykonać kopię zapasową zawartości telefonu (Ustawienia > Kopia zapasowa). Po ukończeniu odzyskiwania będzie możliwe przywrócenie plików z kopii zapasowej.

Uwaga: Proces odzyskiwania może być czasochłonny zależnie od prędkości połączenia internetowego, a podczas instalacji nie można korzystać z telefonu. W telefonie zostanie zainstalowana najnowsza zatwierdzona wersja oprogramowania dla twojego modelu.

Pobierz i zainstaluj narzędzie Nokia Software Recovery Tool na komputerze. Jeśli jest to możliwe, upewnij się, że bateria telefonu jest całkowicie naładowana.

Podłącz telefon do komputera za pomocą zgodnego kabla USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez narzędzie.


Dodatkowa pomoc

Jeśli opisane czynności nie umożliwiły rozwiązania problemu, możesz uzyskać dodatkową pomoc na naszych forach użytkowników.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 10789 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)