Rozwiązywanie problemów z telefonem Nokia Asha

Jeśli występują problemy z Twoim telefonem, spróbuj najpierw wykonać poniższe proste czynności.

1. Ponowne uruchamianie telefonu

Wyjmij baterię, poczekaj minutę i ponownie włóż baterię do telefonu. Włącz telefon.

2. Przywracanie oryginalnych ustawień fabrycznych

W zależności od modelu telefonu Asha wybierz pozycję Menu > Ustawienia > Resetuj telefon lub Menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne. Mogą zostać wyświetlone opcje resetowania ustawień i zachowania danych osobowych lub także usunięcia wszystkich danych osobowych.

Jeśli ustawiono kod zabezpieczający dla telefonu, przed zresetowaniem i przywróceniem ustawień fabrycznych zostanie wyświetlony monit o wpisanie kodu zabezpieczającego.

3. Ponowne instalowanie oprogramowania

Narzędzie Software Recovery Tool może ułatwić samodzielne zresetowanie i odzyskanie oprogramowania telefonu, jeśli telefon nie odpowiada, został zablokowany lub występują problemy z oprogramowaniem.

Ważne! Użycie narzędzia Software Recovery Tool spowoduje wymazanie całej zawartości telefonu, takiej jak aplikacje i gry (wraz z danymi aplikacji i zapisanym stanem gier), wiadomości SMS, historia połączeń, muzyka, zdjęcia i inne dane. Jeśli jest to możliwe, należy najpierw wykonać kopię zapasową zawartości telefonu (zobacz instrukcje w podręczniku użytkownika). Po ukończeniu odzyskiwania będzie możliwe przywrócenie plików z kopii zapasowej.

Pobierz i zainstaluj narzędzie Nokia Software Recovery Tool na komputerze. Jeśli jest to możliwe, upewnij się, że bateria telefonu jest całkowicie naładowana.

  1. Uruchom narzędzie Nokia Software Recovery Tool i podłącz telefon do komputera za pomocą zgodnego kabla USB. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz odpowiedni tryb USB w telefonie: Nokia Suite lub modem.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez narzędzie.


Dodatkowa pomoc

Jeśli opisane czynności nie umożliwiły rozwiązania problemu, możesz uzyskać dodatkową pomoc na naszych forach użytkowników.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 10810 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia