Rozwiązywanie problemów z telefonem Nokia X

Jeśli występują problemy z Twoim telefonem, spróbuj najpierw wykonać poniższe proste czynności.

1. Ponowne uruchamianie telefonu

Wyjmij baterię, poczekaj minutę i ponownie włóż baterię do telefonu. Włącz telefon.

2. Zatrzymywanie lub usuwanie ostatnio zainstalowanych aplikacji

W przypadku niektórych aplikacji innych firm mogą występować problemy z jakością i częste awarie lub nawet niekorzystny wpływ na stabilność urządzenia. Jeśli zauważasz takie objawy, najpierw spróbuj wyczyścić dane aplikacji, aby wyeliminować możliwość wystąpienia problemów z pamięcią:

  1. Przejdź do obszaru Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami.
  2. Odszukaj aplikację powodującą problemy i naciśnij ją.
  3. Naciśnij pozycje Wyczyść dane i Wyczyść pamięć podręczną.

Jeśli aplikacja będzie nadal działać nieprawidłowo, należy odinstalować ją z telefonu.

3. Uruchamianie telefonu w trybie awaryjnym

W trybie awaryjnym uruchamianych jest tylko kilka podstawowych procesów systemu. Dzięki temu można sprawdzić, czy niedawno zainstalowana aplikacja uniemożliwia prawidłowe uruchomienie telefonu.

  1. Włącz zasilanie telefonu.
  2. Gdy usłyszysz dźwięk uruchamiania, a logo Nokia zacznie migać, naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności, aż telefon zostanie uruchomiony.
  3. Jeśli telefon zostanie uruchomiony w trybie awaryjnym, komunikat dotyczący tego trybu będzie widoczny w lewym dolnym rogu ekranu telefonu.
  4. Gdy zostanie usunięta aplikacja powodująca problemy, wyłącz zasilanie telefonu i włącz je ponownie, aby uruchomić telefon w trybie normalnym.

4. Przywracanie oryginalnych ustawień fabrycznych

Zresetowanie telefonu do ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie wszystkich danych osobistych i zainstalowanych aplikacji. Przed resetowaniem upewnij się, że wykonano kopię zapasową wszystkich ważnych danych.
Wybierz pozycję Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie > Przywracanie stanu fabrycznego.

5. Ponowne instalowanie oprogramowania

W przypadku telefonu Nokia X2 Dual SIM narzędzie Software Recovery Tool może ułatwić samodzielne zresetowanie i odzyskanie oprogramowania telefonu, jeśli telefon nie odpowiada, został zablokowany lub występują problemy z oprogramowaniem.

Ważne! Użycie narzędzia Software Recovery Tool spowoduje wymazanie całej zawartości telefonu, takiej jak aplikacje i gry (wraz z danymi aplikacji i zapisanym stanem gier), wiadomości SMS, historia połączeń, muzyka, zdjęcia i inne dane. Jeśli jest to możliwe, należy najpierw wykonać kopię zapasową zawartości telefonu (zobacz instrukcje w podręczniku użytkownika). Po ukończeniu odzyskiwania będzie możliwe przywrócenie plików z kopii zapasowej.

  1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Nokia Software Recovery Tool na komputerze. Jeśli jest to możliwe, upewnij się, że bateria telefonu jest całkowicie naładowana.
  2. Uruchom narzędzie Nokia Software Recovery Tool i podłącz telefon do komputera za pomocą zgodnego kabla USB. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz odpowiedni tryb USB w telefonie: Nokia Suite lub modem.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez narzędzie.


Dodatkowa pomoc

Jeśli opisane czynności nie umożliwiły rozwiązania problemu, możesz uzyskać dodatkową pomoc na naszych forach użytkowników.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10869 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia