Umowy licencyjne starszych wersji pakietu Windows Media

Interesuje mnie:

Dystrybuowanie programu Windows Media Player 11

Jeśli Twoja firma potrzebuje licencji dystrybucyjnej programu Windows Media Player dla systemu Windows Vista, napisz na adres WMLA@microsoft.com. Należy pamiętać, że gdy firma Microsoft zakończy wsparcie dodatkowe dla tego systemu operacyjnego, realizacja tej umowy licencyjnej stanie się niemożliwa https://support.microsoft.com/lifecycle/.

Tworzenie i wdrażanie usługi tworzenia pakietów i licencjonowania treści WMDRM10

Mechanizm zarządzania prawami cyfrowymi oprogramowania Windows Media (WMDRM, Windows Media Digital Rights Management) to starsza technologia ochrony treści i dostępu. Wszelkie dalsze innowacje firmy Microsoft w zakresie zabezpieczeń DRM dotyczących multimediów będą wydawane za pośrednictwem kodu podstawowego technologii PlayReady, następcy technologii WMDRM. Ponadto 14 lipca 2015 roku zakończyło się wsparcie dodatkowe systemu Windows Server 2003. Ponieważ technologia WMDRM działa tylko przy użyciu programu Windows Media Rights Manager (WMRM SDK) w środowisku systemu Windows Server 2003, z dniem 14 lipca 2015 roku firma Microsoft przestanie oferować pomoc techniczną dla programu Windows Media Rights Manager (WMDRM), umowy licencyjne zestawu WMRM SDK i wydawać certyfikaty rejestracyjne zabezpieczeń DRM.

Logo programu Windows Media

Od 2009 roku umowy licencyjne dotyczące logo pakietu Windows Media i formatu HDCD firmy Microsoft oraz powiązanych logo (np. technologii PlaysForSure i HDCD) są niedostępne.

Więcej informacji można znaleźć we wskazówkach firmy Microsoft dotyczących logo i znaków towarowych w witrynie Microsoft.com (w części poświęconej zasobom prawnym w sekcji wskazówek ogólnych związanych ze znakami towarowymi).

Windows Media Networking Protocols Porting Kit

Choć ten zestaw do przenoszenia został już wycofany, specyfikacje techniczne protokołów sieciowych pakietu Windows Media są bezpłatnie dostępne w bibliotece specyfikacji otwartych w witrynie MSDN. Prawa do patentów chroniących te specyfikacje są dostępne oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć w witrynie specyfikacji otwartych.

Zarządzanie prawami cyfrowymi urządzeń przenośnych (PDDRM)

Technologia zarządzania prawami cyfrowymi urządzeń przenośnych (PDDRM, Portable Device DRM) została opracowana przez firmę Microsoft w 1999 roku w ramach pierwszej wersji technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) oprogramowania Windows Media. Wraz z wydaniem o wiele bardziej wyrafinowanych i kompleksowych technologii ochrony treści firmy Microsoft (takich jak np. technologia PlayReady) technologia PDDRM została wycofana. Jej kod źródłowy i dokumentacja są już niedostępne.

Włączanie technologii Windows Media DRM 10 w przypadku produktów opartych na systemie Windows CE

Firma Microsoft nie oferuje już licencjonowania technologii Windows Media DRM 10 dla produktów opartych na systemach Windows CE i Windows Embedded. Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym produktów osadzonych, aby dowiedzieć się, jak zastosować technologię PlayReady na bieżących platformach firmy Microsoft.

Licencjonowanie technologii Windows Media DRM for Devices

Z dniem 19 czerwca 2009 roku firma Microsoft wprowadziła zmiany w sposobie licencjonowania technologii Windows Media DRM (WMDRM) for Devices. Zmiany te umożliwiają producentom sprzętu dostęp do opłacalnej technologii na miarę dzisiejszych urządzeń, jednocześnie umożliwiając korzystanie w przyszłości z jeszcze bogatszego zestawu funkcji DRM i innych ulepszeń za pomocą kodu podstawowego technologii PlayReady. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę PlayReady.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 11528 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 1

Opinia