Lupa umożliwia powiększenie zawartości ekranu, dzięki czemu treści są bardziej widoczne

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Lupa umożliwia powiększenie całego ekranu lub jego części, dzięki czemu lepiej widać wyrazy i obrazy.

Włącz lub wyłącz lupę

Naciśnij klawisz logo Windows‌  + znak plusa (+) na klawiaturze, aby włączyć narzędzie Lupa. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows  + Esc , aby wyłączyć Lupę.

Aby włączyć lub wyłączyć Lupę za pomocą dotyku lub myszy, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz opcję Ustawienia  > Ułatwienia dostępu  > Lupa  i użyj przełącznika Włącz lupę.

Lupę możesz również wyłączyć, wybierając przycisk Zamknij  na pasku narzędzi Lupy.

Powiększanie i pomniejszanie oraz używanie widoków lupy

Gdy lupa jest włączona, można przybliżać i oddalać, naciskając klawisz logo Windows  + znak plusa (+) lub klawisz logo Windows  + znak minusa (-). Można również powiększać i pomniejszać, za pomocą myszy, naciskając klawisze Ctrl + Alt i obracając kółko myszy.

Za pomocą myszy można używać Lupy w trzech różnych widokach: pełnoekranowym, obiektywu i zadokowanym. Aby zmienić widok, należy użyć menu Widoki na pasku narzędzi lupy.

W widoku pełnoekranowym jest powiększony cały ekran. Prawdopodobnie po powiększeniu nie będzie można przeglądać całego ekranu jednocześnie, ale poruszając się po nim, będziesz widzieć jego części.

W widoku obiektywu poruszanie się po ekranie polega na przesuwaniu lupy. Można zmienić rozmiar obiektywu w ustawieniach lupy.

Widok zadokowany działa na pulpicie. W tym widoku lupa jest zakotwiczona w ekranie. Podczas poruszania się po ekranie fragmenty ekranu są powiększane w obszarze dokowania, nawet jeśli główna część ekranu pozostaje bez zmian.

Zmienianie ustawień Lupy

Lupa posiada kilka różnych ustawień, aby lepiej odpowiadać Twoim potrzebom. Aby je wyświetlić, wybierz przycisk Start , a następnie opcję Ustawienia  > Ułatwienia dostępu  > Lupa . Możesz także nacisnąć klawisz logo Windows + Ctrl + M lub wybrać przycisk Ustawienia

Magnifier options button
na pasku narzędzi Lupy.

Możesz zmienić następujące ustawienia Lupy:

 • Zmień stopień powiększenia: zmienia domyślną wartość powiększenia, gdy włączasz Lupę.
 • Zmień przyrost powiększenia: zmienia wartość, o którą Lupa powiększa i pomniejsza.
 • Uruchom Lupę po zalogowaniu: włącza Lupę automatycznie po zalogowaniu się na komputerze.
 • Uruchom Lupę przed logowaniem dla wszystkich użytkowników: włącza Lupę dla wszystkich użytkowników przed zalogowaniem się na komputerze.
 • Zwiń okno Lupy do postaci przestawnego przezroczystego szkła powiększającego: zwija pasek narzędzi Lupy do ikony przezroczystego szkła powiększającego. Aby wyświetlić pasek narzędzi Lupy, wybierz ikonę szkła powiększającego.
 • Wygładź krawędzie obrazów i tekstu: sprawia, że krawędzie powiększonych obrazów i tekstu są gładkie.
 • Odwróć kolory: odwraca kolory na ekranie, co czasami zwiększa czytelność tekstu.
 • Zmień widok Lupy: wybiera widok domyślny (zadokowany, pełny ekran lub soczewka) używany przez Lupę po jej włączeniu. W przypadku wybrania widoku soczewki można również zmienić jej wielkość.

Wyświetlanie ustawień Lupy

Obsługa Lupy za pomocą ekranu dotykowego

Oto kilka wskazówek na temat sposobu używania Lupy za pomocą ekranu dotykowego:

 • Aby powiększyć i pomniejszyć, naciskaj symbole plus (+) i minus (-) w rogach ekranu.
 • Aby poruszać się po ekranie, przeciągnij wzdłuż krawędzi ekranu w widoku pełnoekranowym.
 • Aby natychmiast pomniejszyć i sprawdzić, gdzie jesteś na ekranie, naciśnij jednocześnie palcami na przeciwległych krawędziach ekranu.
 • Aby zamknąć Lupę, naciśnij przycisk Zamknij .

Korzystanie z trybu centrowania Lupy

Lupa może teraz pozostawać wycentrowana na wskaźniku myszy, dzięki czemu zmniejszony zostaje rozpraszający ruch na ekranie. Aby włączyć tę funkcję, wybierz przycisk Start , a następnie opcję Ustawienia  > Ułatwienia dostępu  > Lupa  > Zachowaj kursor myszy > Wyśrodkowany na ekranie.

Skróty klawiaturowe aplikacji Lupa

Aby zobaczyć pełną listę skrótów Lupy, zapoznaj się z tematem Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu w systemie Windows. Pełna lista skrótów klawiaturowych jest również dostępna w ustawieniach lupy.