Zmienianie nazwy konta osobistego

Jeśli podczas logowania zostanie wyświetlony ekran z pytaniem „Którego konta chcesz używać?”, to znaczy, że masz dwa konta Microsoft korzystające z tego samego adresu e-mail:

 • Konto służbowe, które prawdopodobnie zostało utworzone przez dział informatyczny
 • Konto osobiste, które prawdopodobnie zostało utworzone przez Ciebie 

Ekran z monitem o wybranie konta
 

Jeśli nie chcesz już oglądać tego monitu, możesz zmienić nazwę konta osobistego, czyli użyć innego adresu e-mail do logowania się na tym koncie. Jest to bezpieczne rozwiązanie. Zmieniasz tylko sposób logowania się na koncie, a nie dane z nim skojarzone.


Aby zmienić osobiste konto Microsoft, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na stronie informacji o Tobie na swoim koncie Microsoft.
 2. Wybierz pozycję Zarządzaj swoim adresem e-mail logowania lub numerem telefonu.
 3. Sprawdź informacje w sekcji Aliasy konta.
  • Jeśli znajduje się tam już osobisty adres e-mail, możesz pominąć ten krok.
  • Jeśli widoczny jest jedynie służbowy adres e-mail, wprowadź swój osobisty adres e-mail bądź utwórz nowy w usłudze firmy Microsoft i wybierz pozycję Dodaj alias.
 4. Jeśli obok osobistego adresu e-mail nie ma informacji (alias podstawowy), ustaw go jako swój alias podstawowy, wybierając pozycję Ustaw jako podstawowy.
 5. Wybierz pozycję Usuń obok służbowego adresu e-mail, aby usunąć go ze swojego konta.

W przyszłości logowanie do osobistego konta Microsoft będzie następowało przy użyciu osobistego adresu e-mail. Być może będzie trzeba zalogować się ponownie do niektórych aplikacji i urządzeń z systemem Windows.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 11545 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 2

Opinia