Zmienianie nazwy konta osobistego

Jeśli podczas logowania zostanie wyświetlony ekran z pytaniem „Którego konta chcesz używać?”, to znaczy, że masz dwa konta Microsoft korzystające z tego samego adresu e-mail:

 • Konto służbowe, które prawdopodobnie zostało utworzone przez dział informatyczny
 • Konto osobiste, które prawdopodobnie zostało utworzone przez Ciebie Ekran z monitem o wybranie konta
 

Jeśli nie chcesz już oglądać tego monitu, możesz zmienić nazwę konta osobistego, czyli użyć innego adresu e-mail do logowania się na tym koncie. Zmieniasz sposób logowania się na koncie, a nie dane z nim skojarzone.

Zmiana nazwy osobistego konta Microsoft może uprościć interakcje z aplikacjami, produktami i usługami Microsoft, oddzielając obowiązki służbowe od spraw osobistych. Pamiętaj jednak, że nie da się tego później cofnąć. Czasami zmiana nazwy konta osobistego może nie wystarczyć.


Aby zmienić osobiste konto Microsoft, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na stronie informacji o Tobie na swoim koncie Microsoft.
 2. Wybierz pozycję Zarządzaj swoim adresem e-mail logowania lub numerem telefonu.
 3. Sprawdź informacje w sekcji Aliasy konta.
  • Jeśli znajduje się tam już osobisty adres e-mail, możesz pominąć ten krok.
  • Jeśli widoczny jest jedynie służbowy adres e-mail, wprowadź swój osobisty adres e-mail bądź utwórz nowy w usłudze firmy Microsoft i wybierz pozycję Dodaj alias.
 4. Jeśli obok osobistego adresu e-mail nie ma informacji (alias podstawowy), ustaw go jako swój alias podstawowy, wybierając pozycję Ustaw jako podstawowy.
 5. Wybierz pozycję Usuń obok służbowego adresu e-mail, aby usunąć go ze swojego konta.

W przyszłości logowanie do osobistego konta Microsoft będzie następowało przy użyciu osobistego adresu e-mail. Być może będzie trzeba zalogować się ponownie do niektórych aplikacji i urządzeń z systemem Windows.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 11545 — ostatni przegląd: 04.01.2017 — zmiana: 3

Opinia