Znajdowanie utraconego telefonu

Zgubiony telefon może przysporzyć wielu stresów. Możesz ich uniknąć dzięki usłudze Znajdź mój telefon — zarówno wtedy, gdy telefon faktycznie zaginął, jak i wtedy, gdy po prostu wpadł między poduszki na kanapie. Ta bezpłatna usługa dostępna na stronie account.microsoft.com/devices umożliwia zadzwonienie na telefon oraz zablokowanie, wymazanie lub pokazanie telefonu Windows Phone na mapie.

Aby pierwszy raz zalogować się do usługi Znajdź mój telefon

Zanim pierwszy raz zalogujesz się do usługi Znajdź mój telefon, zaloguj się na telefonie za pomocą konta Microsoft.

 1. Przejdź na stronę account.microsoft.com/devices. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zalogowania się na telefonie.

 2. Wybierz telefon, który chcesz znaleźć, a następnie kliknij pozycję Znajdź mój telefon.

Aby znaleźć swój telefon

 1. Przejdź na stronę account.microsoft.com/devices. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zalogowania się na telefonie.

 2. Wybierz telefon, który chcesz znaleźć, a następnie kliknij pozycję Znajdź mój telefon.

 3. Zostanie wyświetlona mapa z lokalizacją Twojego telefonu. Możesz powiększyć lub pomniejszyć mapę, aby poprawić widok.

Aby zadzwonić na swój telefon

 1. Przejdź na stronę account.microsoft.com/devices. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zalogowania się na telefonie.

 2. Wybierz telefon, na który chcesz zadzwonić lub który chcesz zablokować, a następnie kliknij pozycję Znajdź mój telefon.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zadzwonić na swój telefon, kliknij pozycję Zadzwoń, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami. Telefon zadzwoni, nawet jeśli głośnik jest wyłączony lub włączone są wibracje.
  • Aby zablokować telefon i wyświetlić komunikat na ekranie blokady, kliknij pozycję Zablokuj, a następnie wykonaj instrukcje. Jeśli nie masz jeszcze hasła skonfigurowanego na telefonie, musisz je wprowadzić, ponieważ umożliwia ono odblokowanie telefonu po jego odzyskaniu.

Aby wymazać dane na swoim telefonie

Jeśli masz pewność, że nie odzyskasz swojego telefonu albo masz na nim poufne informacje, które chcesz zabezpieczyć przed odzyskaniem telefonu, możesz zdalnie wymazać dane na telefonie.

 1. Przejdź na stronę account.microsoft.com/devices. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zalogowania się na telefonie.

 2. Wybierz telefon, który chcesz wymazać, a następnie kliknij pozycję Znajdź mój telefon.

 3. Kliknij pozycję Wymaż.

 4. Jeśli masz całkowitą pewność, że chcesz to zrobić, zaznacz pole wyboru Wszystko gotowe do wymazania danych z telefonu, a następnie kliknij pozycję Wymaż.

Aby zmienić ustawienia usługi Znajdź mój telefon

Skonfiguruj usługę Znajdź mój telefon tak, aby co kilka godzin zapisywała Twoją lokalizację — dzięki temu w razie potrzeby łatwiej znajdziesz telefon. Możesz też wybrać stosowanie powiadomień „push” zamiast wiadomości SMS w celu szybszego i tańszego wysyłania do telefonu poleceń (i aplikacji). Te ustawienia należy zmienić na telefonie, a nie na komputerze.

 1. Na liście aplikacji naciśnij ikonę Ustawienia 

  Settings Icon
  , a następnie pozycję Znajdź mój telefon.

 2. Zaznacz jedno z następujących pól wyboru:

  • Zawsze używaj powiadomień „push” (zamiast SMS-ów) do wysyłania poleceń i aplikacji do telefonu. Usługa Znajdź mój telefon i internetowy Sklep Windows Phone korzystają z wiadomości SMS do wysyłania poleceń i aplikacji do telefonu. Zaznacz tę opcję, aby zamiast tego używać powiadomień „push” (powiadomień w trybie wypychania). Dlaczego? Powiadomienia w trybie wypychania mogą działać szybciej niż wiadomości SMS. Ponadto jeśli operator komórkowy pobiera opłatę za każdą przychodzącą wiadomość SMS, powiadomienia w trybie wypychania mogą być także tańsze. Dodatkowo przez usługę Znajdź mój telefon można wysłać tylko 15 wiadomości SMS w czasie trzech dni. Gdy stosowane są powiadomienia w trybie wypychania, nie ma żadnego ograniczenia.
  • Zapisuj lokalizację mojego telefonu okresowo i przed wyczerpaniem się baterii. Funkcja Znajdź mój telefon może co kilka godzin zapisywać informacje o lokalizacji telefonu. Dzięki temu będzie możliwe wskazanie na mapie ostatniego znanego położenia telefonu, nawet jeśli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem lub rozładuje się jego bateria.

Ochrona przed zresetowaniem

Niektóre nowsze modele telefonów z systemem Windows Phone umożliwiają użycie Ochrony przed zresetowaniem — bezpłatnej usługi dostępnej w witrynie account.microsoft.com i zapewniającej dodatkową warstwę ochrony. Uniemożliwia ona łatwe zresetowanie lub używanie telefonu, jeśli trafi on w niepowołane ręce.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 11585 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 9

Opinia