Umowy licencyjne składników pakietu Windows Media

Interesuje mnie:

Opracowywanie implementacji technologii Windows Media Audio lub Windows Media Video na platformach innych niż system Windows

Do uzyskania kodu źródłowego koderów-dekoderów Windows Media Audio i Video (szczegóły techniczne znajdują się tutaj) oraz opracowywania i rozpowszechniania produktów pośrednich wymagane jest podpisanie poniższej umowy. Produkty pośrednie to produkty obsługujące składniki pakietu Windows Media, które nie są gotowe dla klienta (np. układy scalone).

Po podpisaniu tej umowy można uzyskać:

  • Czytnik plików Advanced Systems Format (ASF)
  • Dekoder Windows Media Audio 9 dla koderów-dekoderów WMA 9 Standard, Lossless i Voice oraz koder-dekoder WMA 10 Professional
  • Dekoder Windows Media Video 9 dla wszystkich profilów i poziomów
  • Edytor ASF
  • Koder Windows Media Audio 9 dla koderów-dekoderów WMA 9 Standard, Lossless i Voice oraz koder-dekoder WMA 10 Professional
  • Koder Windows Media Video 9 dla wszystkich profilów i poziomów

Prawa dystrybucyjne:

  • Licencjobiorcy produktów pośrednich są upoważnieni do dostarczania implementacji składników pakietu Windows Media do licencjobiorców produktów końcowych wykorzystujących składniki pakietu Windows Media.

Proces licencjonowania: zapoznaj się z tymi krokami.

Rozpowszechnianie sprzętu bądź oprogramowania używającego technologii Windows Media Audio lub Windows Media Video

Do uzyskania implementacji kodu obiektowego koderów-dekoderów Windows Media Audio i Video (szczegóły techniczne znajdują się tutaj) oraz odpłatnego rozpowszechniania tych implementacji w postaci gotowych dla klienta produktów końcowych wymagane jest podpisanie poniższej umowy. Produktami końcowymi mogą być oprogramowanie lub sprzęt dla systemów innych niż Windows.

Prawa dystrybucyjne:

  • Producenci elektroniki użytkowej i sprzedawcy sprzętu mają prawo do rozpowszechniania wśród klientów produktów końcowych opartych na składnikach pakietu Windows Media, takich jak przenośnie odtwarzacze dźwięku i wideo, dekodery telewizyjne czy urządzenia przenośne obsługujące funkcje audio i wideo.

Proces licencjonowania: zapoznaj się z tymi krokami.

Strony internetowe dotyczące licencjobiorców składników pakietu Windows Media

Uzyskiwanie licencji patentów standardu VC-1

Jak wiadomo, technologia WMV-9 firmy Microsoft jest zgodna ze standardem VC-1. Z tego powodu każda firma implementująca produkty bądź treści WMV-9 powinna wziąć pod uwagę korzyści płynące z zawarcia umowy licencyjnej dotyczącej patentów standardu VC-1. Umowa licencyjna patentów standardu VC-1, preferowany przez firmę Microsoft sposób na licencjonowanie patentów dotyczących tej technologii, daje licencję na podstawowe patenty standardu VC-1 wielu firm (w tym firmy Microsoft), co wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla podmiotów implementujących technologię WMV-9.

Licencja na patenty standardu VC-1 jest udzielana za pośrednictwem organizacji MPEG-LA. Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o taką licencję można znaleźć w witrynie MPEG-LA.

Uwaga: dystrybucja produktów końcowych zawierających implementacje kodera-dekodera WMV jest odpłatna, choć opłaty te są znacznie obniżone dla licencjobiorców patentów standardu VC-1.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 11594 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 1

Opinia