Funkcje ułatwień dostępu w witrynie internetowej konta Microsoft

Aby witryna internetowa konta Microsoft była łatwiej dostępna dla osób niepełnosprawnych, przygotowaliśmy skróty klawiaturowe, widoki o wysokim kontraście oraz faktury w postaci plików PDF.

Skróty klawiaturowe


 DziałanieSkrót klawiaturowy
Odśwież bieżący widok.F5
Zaznacz lub wyczyść pole wyboru.SPACJA
Wybierz następny element.TAB
Wybierz poprzedni element.SHIFT+TAB
Wykonaj akcję dla wybranego elementu.ENTER
Nawiguj po liście elementów w obszarze widoków.Klawisze strzałek
Nawiguj po wielu stronach w obszarze widoków.PAGE UP lub PAGE DOWN
Nawiguj do pierwszego lub ostatniego elementu na bieżącej stronie w obszarze widoków.HOME lub END
Nawiguj do pierwszego lub ostatniego elementu na liście w obszarze widoków.CTRL+HOME lub CTRL+END
Otwórz w przeglądarce Internet Explorer okno dialogowe Opcje internetowe, w którym można zmienić ustawienia ułatwień dostępu.ALT+T, a następnie naciśnij klawisz O

Wyświetl strony w trybie dużego kontrastu

Jeśli używasz programu Microsoft Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Internet Explorer w menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje internetowe.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Ułatwienia dostępu.
 3. Zaznacz pola wyboru Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web, Ignoruj style czcionek określone na stronach sieci Web oraz Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web, a następnie kliknij przycisk OK.

Informacje o dostępności widoków o dużym kontraście w innej przeglądarce internetowej można znaleźć w pomocy danej przeglądarki. Większość systemów operacyjnych, łącznie z tymi wyprodukowanymi przez firmę Microsoft, również zawiera ustawienia trybu dużego kontrastu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją pomocy używanego systemu operacyjnego.

Faktury dostępne w postaci plików PDF

Ta procedura dotyczy systemu Windows 8 lub nowszego, programu Adobe Acrobat Reader XI i programu NVDA 2013.1 lub nowszego. Może działać ze starszymi wersjami oprogramowania, ale nie było to sprawdzane.

 1. Upewnij się, że program NVDA jest uruchomiony.
 2. Uruchom program Adobe Acrobat i otwórz żądany plik PDF.
 3. Jeśli uruchomiony jest program NVDA, zostanie wyświetlone okno dialogowe „Odczyt nieoznakowanego dokumentu”.
 4. Okno dialogowe będzie zawierać następujące elementy:
  • Komunikat z opisem procesu znakowania.
  • Pole kombi z etykietą „Kolejność czytania” zawierające trzy opcje:
   • Kolejność czytania wnioskowana z dokumentu (zalecane)
   • Kolejność czytania od lewej do prawej, od góry do dołu 
   • Kolejność czytania wg kolejności drukowania
Użyj kombinacji klawiszy Alt+r, aby przenieść fokus do pola kombi.
  • Dwa przyciski radiowe:
   • Odczytaj cały dokument
   • Odczytaj tylko widoczne strony
Zalecamy użycie kombinacji klawiszy Alt+d w celu wybrania pozycji „Odczytaj cały dokument”. Można też za pomocą kombinacji klawiszy Alt+p wybrać pozycję „Odczytaj tylko widoczne strony”.
  • Pole wyboru „Zawsze używaj ustawień z preferencji odczytu (Nie pokazuj więcej tego okna)”. Aby zaznaczyć pole wyboru „Zawsze używaj”, użyj kombinacji klawiszy Alt+a.
  • Przycisk Start. Użyj kombinacji klawiszy Alt+s lub klawisza Enter, aby nacisnąć przycisk Start.
  • Przycisk Anuluj. Użyj kombinacji klawiszy Alt+c, aby nacisnąć przycisk Anuluj.

Program Acrobat doda znaczniki do dokumentu, informując o postępach. Gdy ta operacja zostanie zakończona, polecenia czytania programu NVDA (w tym polecenia trybu przeglądania) umożliwią odczytanie tekstu, tabel i hiperlinków w dokumencie. Do przechodzenia między hiperlinkami można użyć klawisza Tab oraz kombinacji klawiszy Shift+Tab.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Więcej informacji na temat programu Acrobat i funkcji ułatwień dostępu można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Więcej informacji o programie NVDA można znaleźć na stronie http://www.nvaccess.org/.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 11685 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 2

Opinia