Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

 • Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zamoczenia urządzenia wyjmij baterię, jeśli jest to możliwe, i pozostaw urządzenie do wyschnięcia.
 • Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
 • Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub baterii.
 • Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie.
 • Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
 • Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
 • Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
 • Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
 • Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
 • Jeśli urządzenie jest wyposażone w baterię wymienialną, w celu uzyskania jak najlepszej jakości działania co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
 • Trzymaj urządzenie z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
 • Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo zapisuj je.
 • Z dyskami twardymi należy obchodzić się ostrożnie. Uderzenia, wibracje, stuknięcia czy upuszczenia oraz inne przypadki nieostrożnego korzystania z urządzenia, a także ekstremalne temperatury, duża wilgotność i ciecze mogą mechanicznie uszkodzić dysk twardy i zniszczyć lub uszkodzić zapisane na nim dane.
 • W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Aby uniknąć przegrzania, urządzenie może automatycznie zwolnić, zamknąć aplikacje, zatrzymać ładowanie, a nawet wyłączyć się. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 11731 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 7

Opinia