Zarządzanie prawami cyfrowymi — informacje

Korzystając z tego urządzenia, należy stosować się do wszystkich przepisów prawa i lokalnych obyczajów, a także szanować prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Materiały chronione za pomocą technologii DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów chronionych przy użyciu technologii PlayReady. Jeśli oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało wycofane. Wycofanie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych na urządzeniu. Wycofanie takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Jeśli na urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone za pomocą technologii PlayReady lub WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików na urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów na urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 11736 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 7

Opinia