Maksymalny rozmiar partycji w systemie plików FAT16

Streszczenie

W systemie Microsoft MS-DOS w wersji 4.0 i nowszej narzędzie FDISK może tworzyć partycje na dyskach twardych o rozmiarze do 4 gigabajtów (GB). System plików, w którym używana jest tabela alokacji plików systemu MS-DOS (FAT), może jednak obsługiwać tylko partycje o rozmiarze 2 GB. Konieczne jest więc dzielenie dysku twardego o rozmiarze od 2 do 4 GB na wiele partycji, których rozmiar nie przekracza 2 GB.


UWAGA: Systemy Windows 95 w wersji OEM z dodatkiem Service Release 2 i nowszym obsługują dyski o rozmiarze większym niż 2 GB, na których jest używany system plików FAT32. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących systemu plików FAT32, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 154997
TYTUŁ: Description of the FAT32 File System

Więcej informacji

Limit rozmiaru partycji 2 GB wynika z maksymalnej liczby klastrów i największego rozmiaru klastra obsługiwanego przez system plików FAT. W przypadku systemu plików FAT obowiązuje ograniczenie 65 525 klastrów. Rozmiar klastra musi być równy potędze 2 i mniejszy niż 65 536 bajtów — rezultatem jest maksymalny rozmiar klastra wynoszący 32 768 bajtów (32K). Iloczyn maksymalnej liczby klastrów (65 525) i maksymalnego rozmiaru klastra (32 768) jest równy 2 GB.


Należy zauważyć, że narzędzie FDISK może tworzyć partycje tylko na dysku twardym obsługiwanym przez procedury interfejsu API systemu BIOS przechowywanego w pamięci ROM komputera, dla których określono limit 1024 cylindrów.


Wartość 32K/klaster może oznaczać nieefektywne korzystanie z cennej przestrzeni na dysku twardym, dlatego system plików FAT nie zawsze jest optymalnym schematem zarządzania dyskiem twardym. W systemie Microsoft Windows NT stosowany jest system plików NT (NTFS), w którym używany jest inny schemat plików/klastrów. System Microsoft OS/2 w wersji 1.3 oferował system HPFS, w którym była używana bardziej ostrożna metoda przydzielania zasobów dyskowych.


UWAGA: System Microsoft Windows NT obsługuje również dyski FAT. System Windows NT 3.51 obsługuje dyski FAT o rozmiarze do 4 GB. Dyski FAT o rozmiarze od 2 GB do 4 GB nie są obsługiwane przez systemy MS-DOS lub Windows. Innymi słowy, jeżeli dysk FAT powinien być dostępny z systemu MS-DOS lub systemów Windows 95/98 i Windows NT, jego rozmiar nie powinien być większy niż 2 GB. Jeżeli dostęp do dysku FAT będzie uzyskiwany tylko z systemu Windows NT, rozmiar dysku może być wynosić od 2 GB do 4 GB.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat limitów rozmiaru dysku i partycji w systemie MS-DOS i Windows, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 67321
TYTUŁ: FAT Type and Cluster Size Depends on Logical Drive Size

IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 69912
TYTUŁ: MS-DOS Partitioning Summary
Właściwości

Identyfikator artykułu: 118335 — ostatni przegląd: 17.10.2005 — zmiana: 1

Opinia