Limit połączeń przychodzących w systemie Windows

Symptomy

Gdy użytkownik komputera z systemem Windows NT lub Windows 2000 Professional próbuje połączyć się z systemem Windows NT Workstation, z którym już jest połączonych 10 użytkowników, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Do tego komputera zdalnego nie można obecnie uzyskać więcej połączeń, ponieważ istnieje już maksymalna akceptowalna liczba połączeń.
Gdy jedenasty użytkownik przy komputerze z systemem Windows for Workgroups w wersji 3.x próbuje połączyć się z systemem Windows NT Workstation, z którym już jest połączonych 10 użytkowników, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Błąd 71. Żądanie sieciowe nie zostało zaakceptowane.

Przyczyna

Maksymalna liczba innych komputerów, które mogą być równocześnie połączone przez sieć z systemami Windows NT Workstation 3.5, 3.51, 4.0 i Windows 2000 Professional, wynosi 10. Limit ten uwzględnia łącznie wszystkie transporty i protokoły udostępniania zasobów. Limit ten jest liczbą równoczesnych sesji z innych komputerów, które system może obsłużyć. Limit ten nie dotyczy używania narzędzi administracyjnych, które łączą się z systemem z komputera zdalnego.

Obejście problemu

Każda sesja pliku, drukowania, nazwanego potoku lub skrzynki mailslot, która nie wykazuje żadnej aktywności, zostaje automatycznie rozłączona po upływie czasu autorozłączania (AutoDisconnect); domyślnie wynosi on 15 minut. Wraz z rozłączeniem sesji jedno z 10 połączeń staje się dostępne i inny użytkownik może już połączyć się z systemem Windows NT Workstation. Dlatego skrócenie czasu autorozłączania może zmniejszyć liczbę problemów napotykanych przez użytkowników w przypadku obowiązującego limitu 10 lub 5 połączeń w systemie, który nie jest przeznaczony do intensywnego wykorzystywania jako serwer.


Czas autorozłączania (AutoDisconnect) można skonfigurować, wprowadzając następujące polecenie z wiersza polecenia:
net config server /autodisconnect:czas_przed_rozłączeniem
Należy określić czas w minutach.


Uwaga: Normalnie usługa Windows NT Server dostraja się sama — parametry konfiguracji serwera są automatycznie konfigurowane (obliczane i ustawiane) podczas każdego rozruchu systemu Windows NT. W przypadku uruchomienia polecenia NET CONFIG SERVER z przełącznikiem /AUTODISCONNECT, /SERVCOMMENT lub /HIDDEN bieżące wartości parametrów dostrajanych automatycznie są wyświetlane i zapisywane w rejestrze. Po zapisaniu tych parametrów w rejestrze usługi serwera nie można dostroić przy użyciu apletu Sieć w Panelu sterowania. Jeśli użytkownik zmieni jakiekolwiek ustawienia usługi serwera, system Windows NT przestaje dostrajać ją automatycznie do nowej konfiguracji. Aby zapobiec utracie możliwości automatycznego dostrajania usługi serwera, zmiany należy dokonać za pomocą edytora rejestru, a nie z wiersza polecenia lub z apletu Sieć w Panelu sterowania.


Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
128167 Konfiguracja i dostrajanie usługi serwera
138365 Jak działa funkcja Autorozłączanie w systemie Windows NT

Więcej informacji

Wszystkie połączenia na poziomie dysku logicznego, drukarki logicznej i transportu nawiązane z jednego komputera są uważane za jedną sesję, dlatego są liczone jako jedno połączenie w limicie 10 połączeń. Jeśli na przykład użytkownik ustanowi dwa połączenia z dyskami logicznymi, dwie sesje usługi Windows Sockets i jedno połączenie z drukarką logiczną w systemie Windows NT Workstation, zostaje ustanowiona jedna sesja. W wyniku tego liczba połączeń, które można nawiązać z systemem Windows NT Workstation, zmniejszy się tylko o jedno, choć nawiązano trzy połączenia logiczne.


Jedyny przypadek, kiedy system A ma ustanowionych wiele sesji z innym systemem, na przykład Z, zachodzi, jeśli w systemie A są uruchomione usługi, które tworzą połączenia logiczne z systemem Z. Jeśli na przykład użytkownik jest zalogowany do systemu A jako gość i jest w tym systemie uruchomiona usługa z konta użytkownik1, to kiedy zarówno użytkownik, jak i usługa (jako użytkownik1) nawiążą połączenia z systemem Z, wówczas zostaną ustanowione dwie sesje. Każda sesja logowania, która korzysta z usługi serwera, wlicza się do limitu połączeń.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 122920 — ostatni przegląd: 13.06.2008 — zmiana: 1

Opinia