Dodawanie członków do swojej grupy rodzinnej Microsoft

Dotyczy: Konto Microsoft

Możesz dodać kogoś do swojej grupy rodzinnej na swoim komputerze osobistym lub konsoli Xbox One. Aby dowiedzieć się więcej o zaletach grupy rodzinnej i sposobie jej konfiguracji, zobacz Co to jest grupa rodzinna Microsoft?

Dodawanie członka rodziny na komputerze osobistym

Wyślemy zaproszenie w wiadomości e-mail lub SMS do każdej osoby, którą chcesz dodać. Aby zaproszona osoba została dołączona do grupy rodzinnej, będzie musiała je zaakceptować. Jeśli dodajesz konto młodego dziecka, możesz ustawić adres e-mail i monitorować go.

Aby dodać członka do swojej grupy rodzinnej:

 1. Przejdź do strony family.microsoft.com.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft, a następnie wybierz pozycję Dodaj członka rodziny.

 3. Wybierz opcję Dziecko lub Osoba dorosła.

 4. Wpisz adres e-mail lub numer telefonu komórkowego osoby, którą chcesz dodać. Jeśli dziecko:

  • Ma konto Microsoft, użyj adresu e-mail skojarzonego z tym kontem.
  • Nie ma konta Microsoft, wybierz opcję Create one for them. Jeśli dziecko ma konto lokalne na komputerze, użyj adresu e-mail skojarzonego z tym kontem. Aby go znaleźć, wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Konta > Twoje informacje. Jeśli konto zostało skonfigurowane za pomocą adresu e-mail, zobaczysz ten adres pod nazwą dziecka.
 5. Wybierz opcję Wyślij zaproszenie

 6. Osoba zaproszona musi zaakceptować zaproszenie z otrzymanej wiadomości e-mail lub SMS. Możesz też wybrać opcję Gotowe, a następnie w sekcji Powiadomienia, obok elementu Oczekujący członek rodziny, wybrać opcję Zaakceptuj teraz. Nastąpi wylogowanie. Dzięki temu osoba, którą chcesz dodać, będzie mogła się zalogować do swojego konta i zaakceptować zaproszenie.

 7. W przypadku konta osoby dorosłej — wszystko jest gotowe. W przypadku konta dziecka — dziecko powinno wybrać opcję Mój rodzic może się teraz zalogować. Następnie zaloguj się ponownie na swoim koncie, zaakceptuj postanowienia prawne, określ, czy dziecko może się logować do aplikacji innych firm, a następnie wybierz opcję Kontynuuj. Teraz można skonfigurować kontrolę rodzicielską w grupie rodzinnej (dowiedz się, jak skonfigurować kontrolę rodzicielską).

Dodawanie członka rodziny na konsoli Xbox One

Sposób dodawania osób do swojej grupy rodzinnej na konsoli Xbox One zależy od tego, czy dopiero zaczynają one korzystać z usługi Xbox Live, czy też już mają konta Xbox Live. W przypadku dzieci będących nowymi użytkownikami usługi Xbox Live dodaj je do grupy rodzinnej na konsoli, a następnie skonfiguruj dla nich ustawienia filtra rodzinnego na stronie family.microsoft.com. W przeciwnym razie osoby te mogą nie być wyświetlane na liście członków rodziny na konsoli.

Jeśli dziecko nie ma konta usługi Xbox Live

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz opcję Zaloguj się i zaloguj się przy użyciu swojego konta.
 2. Naciśnij przycisk Xbox  ponownie i wybierz kolejno opcje System > Ustawienia  > Konto > Ustawienia rodzinne > Zarządzaj członkami rodzinyDodaj do rodziny > Dodaj nową osobę.
 3. Kiedy osoba, którą chcesz dodać, zobaczy monit o zalogowanie przy użyciu jej adresu e-mail konta Microsoft, naciśnij przycisk B na kontrolerze, a następnie przesuń lewy drążek w dół, aby wybrać opcję Uzyskaj nowe konto, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto Microsoft.
 4. Gdy pojawi się monit, wybierz pozycję Dodaj do rodziny.


Jeśli dziecko ma konto usługi Xbox Live na konsoli

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz opcję Zaloguj się i zaloguj się przy użyciu swojego konta.
 2. Naciśnij przycisk Xbox  ponownie i wybierz kolejno opcje System > Ustawienia  > Konto > Ustawienia rodzinne > Zarządzaj członkami rodzinyDodaj do rodziny.
 3. Zaznacz profil osoby, którą chcesz dodać, i naciśnij przycisk A na kontrolerze.


Jeśli dziecko ma konto usługi Xbox Live na innym urządzeniu

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz opcję Zaloguj się i zaloguj się przy użyciu swojego konta.
 2. Naciśnij przycisk Xbox  ponownie i wybierz kolejno opcje System > Ustawienia  > Konto > Ustawienia rodzinne > Zarządzaj członkami rodzinyDodaj do rodziny > Dodaj nową osobę.
 3. Poproś osobę, którą chcesz dodać, aby zalogowała się przy użyciu adresu e-mail i hasła swojego konta Microsoft, a następnie po wyświetleniu monitu wybierz pozycję Dodaj do rodziny.

Zarządzanie kontami dzieci

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnic między kontami osób dorosłych a dzieci i sposobu zarządzania nimi, zobacz:

Tematy pokrewne

Jeśli chcesz udostępniać subskrypcję oprogramowania lub funkcje konsoli Xbox, zobacz: