Dodawanie członków do rodziny Microsoft

Dotyczy: Konto Microsoft

Możesz dodawać osoby do swojej rodziny Microsoft na kilka sposobów. Aby skonfigurować konta członków rodziny i zarządzać tymi kontami w najprostszy sposób, przejdź do strony account.microsoft.com/family i wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft, a następnie wybierz pozycję Dodaj członka rodziny.

 2. Wybierz opcję Dziecko lub Osoba dorosła.

 3. Wpisz adres e-mail lub numer telefonu komórkowego osoby, którą chcesz dodać, a następnie wybierz pozycję Wyślij zaproszenie. (Jeśli dziecko nie ma konta e-mail lub numeru telefonu komórkowego, wybierz opcję Utwórz dla niego nowe).

 4. Osoba zaproszona musi zaakceptować zaproszenie z otrzymanej wiadomości e-mail lub SMS.

 5. Możesz również przejść na stronę account.microsoft.com/family, i w powiadomieniach w górnej części strony w obszarze Oczekujący członek rodziny, wybrać Zaakceptuj teraz obok adresu e-mail osoby. Musisz się wylogować, aby osoba, którą próbujesz dodać, mogła się zalogować i dołączyć do rodziny. 

 6. Zaloguj się ponownie i dokończ konfigurowanie kontroli rodzicielskiej do konta dziecka.


Dodawanie konta dziecka istniejącego na komputerze do rodziny

Jeśli dziecko ma już konto użytkownika na danym komputerze, możesz dodać je do rodziny.

 1. Poproś dziecko o zalogowanie się na komputerze.
 2. Wybierz kolejno przycisk Start  > Ustawienia > Konta .
 3. Wybierz pozycję Twoje informacje.
 • Jeśli dziecko nie jest obecnie zalogowane za pomocą konta Microsoft, wybierz Zaloguj się za pomocą konta Microsoft i wpisz adres e-mail dziecka. Za chwilę użyjesz adresu e-mail dziecka, aby dodać je do rodziny.
 • Jeśli z kontem dziecka jest skojarzony adres e-mail, zanotuj go. Użyjesz go, aby dodać dziecko do rodziny.
 1. Następnie możesz się zalogować na stronie account.microsoft.com/family i dodać dziecko do rodziny. Dopóki dziecko nie zaakceptuje zaproszenia do dołączenia do rodziny z poziomu swojego konta e-mail, będzie mogło logować się na swoim koncie bez żadnych ustawień rodzinnych, ograniczeń ani monitorowania.


Dodawanie członka rodziny na konsoli Xbox One

Sposób dodawania osób do swojej rodziny Microsoft na konsoli Xbox One zależy od tego, czy dopiero zaczynają one korzystać z usługi Xbox Live, czy też już mają konta Xbox Live. W przypadku dzieci będących nowymi użytkownikami usługi Xbox Live dodaj je do rodziny na konsoli, a następnie skonfiguruj dla nich ustawienia filtra rodzinnego na stronie account.microsoft.com/family. W przeciwnym razie osoby te mogą nie być wyświetlane na liście członków rodziny na konsoli.

Jeśli dziecko nie ma konta usługi Xbox Live

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz opcję Zaloguj się i zaloguj się przy użyciu swojego konta.
 2. Naciśnij przycisk Xbox  ponownie i wybierz kolejno opcje System > Ustawienia  > Konto > Ustawienia rodzinne > Zarządzaj członkami rodzinyDodaj do rodziny > Dodaj nową osobę.
 3. Kiedy osoba, którą chcesz dodać, zobaczy monit o zalogowanie przy użyciu jej adresu e-mail konta Microsoft, naciśnij przycisk B na kontrolerze, a następnie przesuń lewy drążek w dół, aby wybrać opcję Uzyskaj nowe konto, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto Microsoft.
 4. Gdy pojawi się monit, wybierz pozycję Dodaj do rodziny.


Jeśli dziecko ma konto usługi Xbox Live na konsoli

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz opcję Zaloguj się i zaloguj się przy użyciu swojego konta.
 2. Naciśnij przycisk Xbox  ponownie i wybierz kolejno opcje System > Ustawienia  > Konto > Ustawienia rodzinne > Zarządzaj członkami rodzinyDodaj do rodziny.
 3. Zaznacz profil osoby, którą chcesz dodać, i naciśnij przycisk A na kontrolerze.


Jeśli dziecko ma konto usługi Xbox Live na innym urządzeniu

 1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz opcję Zaloguj się i zaloguj się przy użyciu swojego konta.
 2. Naciśnij przycisk Xbox  ponownie i wybierz kolejno opcje System > Ustawienia  > Konto > Ustawienia rodzinne > Zarządzaj członkami rodzinyDodaj do rodziny > Dodaj nową osobę.
 3. Poproś osobę, którą chcesz dodać, aby zalogowała się przy użyciu adresu e-mail i hasła swojego konta Microsoft, a następnie po wyświetleniu monitu wybierz pozycję Dodaj do rodziny.