Komunikat o błędzie „Nie można uruchomić systemu Windows NT... Ntoskrnl.exe”

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP:
314477 .

Symptomy

Podczas próby uruchomienia systemu Microsoft Windows NT może się pojawić następujący komunikat o błędzie:

Nie można uruchomić systemu Windows NT, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony:


Katalog_główny_Winnt\System32\Ntoskrnl.exe


Zainstaluj ponownie kopię tego pliku.

Przyczyna

Takie zachowanie może się pojawić wtedy, gdy spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:
  • Brakuje wartości Default w sekcji [Boot Loader] pliku Boot.ini lub jest ona nieprawidłowa.
  • System Windows NT nie jest zainstalowany w lokalizacji określonej w pliku Boot.ini.
  • W systemie Microsoft Windows 2000 może brakować pliku Hal.dll lub może być on uszkodzony.
UWAGA: Ten problem może także wystąpić w systemach Windows NT 4.0 oraz 3.5, jeśli partycja systemowa ma rozmiar większy niż 7,8 gigabajtów i pliki uruchomieniowe systemu znajdują się poza granicą 7,8 GB (możliwe, że w wyniku zastosowania dodatku Service Pack lub defragmentacji dysku). W systemie Windows XP nie ma takiego ograniczenia. Jest to ograniczenie sprzętowe i występuje niezależnie od systemu operacyjnego. Ten problem nie powinien występować na nowszych komputerach, jeśli system BIOS obsługuje rozszerzenia funkcji INT13 i jeśli jest ona włączona (co jest domyślną sytuacją).


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

224526 System Windows NT 4.0 obsługuje partycję systemową o maksymalnym rozmiarze 7,8 GB

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej z następujących metod:

Metoda pierwsza

Należy uruchomić system operacyjny za pomocą dysku rozruchowego. Po uruchomieniu systemu operacyjnego należy zmodyfikować wpis Default w pliku Boot.ini i upewnić się, że pozostałe wpisy w sekcji [Operating Systems] odwołują się do właściwych katalogów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia dysku rozruchowego dla systemów Windows NT oraz Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119467 Jak utworzyć dysk rozruchowy dla partycji NTFS lub FAT

Metoda druga

Należy skorzystać z procesu naprawczego w celu usunięcia niezgodności w pliku Boot.ini. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom komputer za pomocą trzech dyskietek instalacyjnych systemu Windows NT. Gdy pojawi się odpowiedni monit, naciśnij klawisz R, aby rozpocząć proces naprawy.
  2. Gdy pojawi się odpowiedni monit, do stacji dyskietek włóż awaryjny dysk naprawczy.
  3. Gdy pojawi się odpowiedni monit, włącz tylko opcję Sprawdź środowisko startowe, aby skorygować niezgodności w pliku Boot.ini.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić proces naprawy.

Metoda trzecia

Jeśli okaże się, że partycja systemowa ma rozmiar większy niż 7,8 GB, to system Windows NT został zainstalowany w nieobsługiwanej konfiguracji i będzie konieczne zmodyfikowanie partycji, tak aby jej rozmiar nie przekraczał 7,8 GB.

Metoda czwarta (Windows 2000)

Aby naprawić uszkodzony plik Hal.dll, w folderze %windir%\sytem32\ należy przywrócić plik Hal.dll z kopii zapasowej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu naprawiania uszkodzonego pliku Hal.dll, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

237556 Jak rozwiązywać problemy związane z warstwą abstrakcji sprzętu w systemie Windows 2000

Więcej informacji

Jeśli brakuje wartości Default w sekcji [Boot Loader] pliku Boot.ini, system Windows NT wyświetla nowy wpis „NT (domyślny)” w menu modułu ładującego system operacyjny (rozruchowego modułu ładującego), a następnie ustawia go jako wartość domyślną. Wpis „NT (domyślny)” wskazuje następującą ścieżkę używaną do załadowania systemu Windows NT:multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
Aby uzyskać dodatkowe informacje o pliku Boot.ini, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

102873 Plik BOOT.INI i konwencje nazewnictwa ścieżek ARC oraz ich używanie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 124550 — ostatni przegląd: 02.12.2005 — zmiana: 1

Opinia