Nie mogę zalogować się na koncie Microsoft lub utworzyć go na moim telefonie Lumia

Logowanie na koncie Microsoft może się nie powieść, jeśli data ustawiona w telefonie jest niepoprawna. Może się nie powieść także wtedy, gdy połączenie nie działa prawidłowo lub próbujesz utworzyć nowe konto Microsoft za pomocą adresu e-mail z domeny live.com. Przed skonfigurowaniem konta Microsoft może być także wymagane zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Sprawdzanie ustawienia godziny i połączenia sieciowego

  1. Przejdź do pozycji Ustawienia > data + godzina i ręcznie ustaw odpowiednią strefę czasową, datę i godzinę. Ponownie spróbuj się zalogować.
  2. Jeśli powyższe działanie nie pomoże rozwiązać problemu, połącz się z siecią Wi-Fi i spróbuj się zalogować za pośrednictwem tej sieci.

Jeśli jest wyświetlany komunikat „Nie można nawiązać połączenia”

  1. W takiej sytuacji podczas konfiguracji początkowej pomiń Kreatora konfiguracji konta, naciskając pozycję zaloguj się później.
  2. Zaktualizuj telefonu, korzystając z pozycji Ustawienia > aktualizacja telefonu > sprawdź aktualizacje.
  3. Po zaktualizowaniu telefonu wybierz pozycję Ustawienia > e-mail + konta > dodaj konto i naciśnij pozycję konto Microsoft.
  4. Jeśli masz już konto, którego używasz w usłudze Xbox, systemie Windows 8, Windows 10, usłudze Outlook.com, Skype lub innej usłudze firmy Microsoft, należy nacisnąć pozycję zaloguj się. Jeśli nie, naciśnij pozycję utwórz. Wypełnij formularz na ekranie, aby uzyskać nowy adres e-mail w usłudze Outlook.com, lub naciśnij pozycję używaj istniejącego adresu e-mail.
  5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zweryfikowanie Twojej tożsamości przy użyciu kodu zabezpieczeń, wybierz opcję weryfikacji (SMS, połączenie telefoniczne lub wiadomość e-mail), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeśli nie masz kodu weryfikacyjnego

  • W przypadku korzystania z opcji weryfikacji przy użyciu wiadomości e-mail sprawdź, czy po wyświetleniu monitu o podanie adresu e-mail został wprowadzony prawidłowy adres.
  • W przypadku opcji weryfikacji przy użyciu wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego kreator konfiguracji poprosi o wprowadzenie 4 ostatnich cyfr numeru telefonu podanego podczas tworzenia konta. Dopilnuj, aby cyfry zostały poprawnie wprowadzone. Sprawdź również, czy karta SIM jest w telefonie i czy telefon jest połączony z siecią. Jeśli cyfry są zgodne z 4 ostatnimi cyframi numeru telefonu skojarzonego z Twoim kontem, otrzymasz kod weryfikacyjny w wiadomości SMS lub za pośrednictwem połączenia telefonicznego.
  • Jeśli nie otrzymasz kodu weryfikacyjnego, spróbuj użyć innej opcji weryfikacji.

Jeśli został wyświetlony kod błędu

Za pomocą przeglądarki spróbuj znaleźć online artykuł pomocy technicznej dotyczący danego kodu błędu.

Jeśli nadal nie możesz się zalogować za pomocą telefonu, sprawdź w przeglądarce, czy możesz pomyślnie zalogować się za pomocą konta, lub utwórz nowe konto.

Jeśli możesz się zalogować, ale konto Microsoft nie działa prawidłowo

Sprawdź w ustawieniach konta, czy masz poprawnie podaną swoją datę urodzenia. Jeśli data urodzenia wskazuje, że jesteś dzieckiem, mają zastosowanie ograniczenia dotyczące konta Microsoft.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 12855 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia