Karta pamięci w telefonie Lumia nie działa nieprawidłowo

Karta pamięci nie jest rozpoznawana

Upewnij się, że są spełnione te warunki:

  • Korzystasz z szybkiej karty pamięci microSD o pojemności od 4 do 200 GB (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: microSD o pojemności od 4 do 128 GB) renomowanej marki.
  • Karta pamięci nie jest pełna (na karcie powinno być co najmniej 50 MB wolnego miejsca).
  • Karta pamięci nie jest chroniona hasłem. Aby sprawdzić, czy karta pamięci jest chroniona hasłem, podłącz ją do komputera za pomocą czytnika USB z gniazdem karty microSD. Jeśli nie można uzyskać dostępu do karty, oznacza to, że jest ona zabezpieczona hasłem. Usuń zabezpieczenie hasłem ze swojej karty pamięci, korzystając z urządzenia, w którym karta była wcześniej używana.

Karta pamięci nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Jeśli na karcie pamięci zapisano tysiące plików multimedialnych, skanowanie systemu plików może zużywać znaczną ilość mocy obliczeniowej telefonu, nawet jeśli działa w tle. Jeśli uważasz, że może to być przyczyną, przejdź do pozycji Ustawienia > System > Pamięć, naciśnij pozycję Karta SD (D:), a następnie w dolnej części ekranu naciśnij pozycję Usuń (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: przejdź do listy Aplikacje, wybierz pozycję Czujnik pamięci, naciśnij pasek Karta SD, na następnie naciśnij pozycję wyjmij kartę SD). Dostęp do karty pamięci będzie możliwy po ponownym uruchomieniu telefonu.

Jeśli pojawi się komunikat Skanowanie karty SD i usuwanie błędów, naciśnij pozycję Tak, aby przeskanować kartę i podjąć próbę naprawienia wszystkich znalezionych błędów. Jeśli pojawi się komunikat Nie udało się przeskanować karty SD, włóż kartę pamięci do komputera i spróbuj naprawić ją przy jego użyciu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Formatowanie karty pamięci przy użyciu komputera

Ważne! Przed sformatowaniem karty pamięci utwórz kopię zapasową znajdujących się na niej danych, ponieważ w trakcie formatowania zostaną one usunięte.

  1. Podłącz kartę pamięci do komputera za pomocą czytnika USB z gniazdem karty microSD. Jeśli czytnik kart pamięci lub komputer jest wyposażony w gniazdo zwykłych kart SD, możesz użyć adaptera kart microSD.
  2. Za pomocą Eksploratora plików przejdź do Magazynu wymiennego na komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę pamięci, a następnie wybierz pozycję Formatuj.
  3. W przypadku kart o pojemności od 4 do 32 GB wybierz system plików FAT32 i jednostkę alokacji 32 KB, a następnie naciśnij przycisk Rozpocznij. W przypadku kart o pojemności od 64 do 200 GB wybierz system plików exFAT i rozmiar jednostki alokacji 128 KB.
  4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić zapoznanie się z ostrzeżeniem o utracie danych. Po zakończeniu procesu formatowania naciśnij przycisk OK.
  5. Przywróć tylko te dane, które są zgodne z Twoim telefonem (JPEG lub MP4 w folderze zdjęć lub MP3 w folderze z muzyką).
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę pamięci, wybierz pozycję Wysuń i zaczekaj, aż będzie można wyjąć kartę.
  7. Włóż kartę pamięci do gniazda w telefonie i dociśnij ją, aż zostanie zablokowana.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13393 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Urządzenia Nokia

Opinia