Jak korzystać z programu CACLS.EXE w pliku wsadowym


UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko wersji anglojęzycznych systemu Windows.

Narzędzie wiersza polecenia CACLS.EXE nie obsługuje przełącznika /Y, który umożliwia automatyczne udzielanie odpowiedzi twierdzących (litera Y oznaczająca TAK) na pytanie ARE YOU SURE? (Y/N). Po wywołaniu programu Cacls.exe w pliku wsadowym odpowiedzi twierdzącej (Y) na pytanie ARE YOU SURE? (Y/N) można jednak udzielić za pomocą polecenia echo.


Aby w trakcie wykonywania pliku wsadowego programowo udzielić odpowiedzi twierdzącej na pytanie ARE YOU SURE? (Y/N), należy w pliku wsadowym użyć następującego wiersza polecenia:

echo y| cacls nazwa_pliku /g nazwa_użytkownika:uprawnienie
UWAGA: Między literą „y” a symbolem pionowej kreski (|) nie należy wpisywać spacji. W przeciwnym wypadku zmiana uprawnień pliku przez program Cacls.exe zakończy się niepowodzeniem.

W plikach wsadowych o większym rozmiarze może to prowadzić do wyświetlenia następującego komunikatu o błędzie przed przejściem do kolejnego wiersza:

The Process tried to write to a nonexistent pipe (proces próbował zapisu do nieistniejącego potoku).
Polecenie echo nie usuwa wyniku operacji, nie dając systemowi szansy na skonstruowanie potoku do polecenia cacls. Istnieją różne sposoby obejścia tego problemu.

Alternatywne rozwiązanie polega na utworzeniu prostego pliku zawierającego wyłącznie literę „y” i użycie następującej składni:

Cacls "F:\Katalog" /g "Użytkownicy domeny":R < yes.txt
Można też użyć narzędzia xcacls, które obsługuje przełącznik /y:

xcacls "F:\Katalog" /e /g "Użytkownicy domeny":R /y
Dodatkowe informacje dotyczące składni narzędzia Xcacls.exe i używania go znajdują się w pliku Xcacls.doc, który został dołączony do zestawu Windows NT Server 4.0 Resource Kit Supplement Three.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 135268 — ostatni przegląd: 30.10.2003 — zmiana: 1

Opinia