Definicja kluczy RunOnce w Rejestrze

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

W Rejestrze znajduje się siedem kluczy typu Run, które powodują automatyczne uruchamianie programów:
  1. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  2. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  3. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  5. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices
  6. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServicesOnce
  7. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunOnce\Setup

Więcej informacji

Klucze 1-4 są uruchamiane za każdym razem, kiedy loguje się nowy użytkownik.


Klucze 5-6 są uruchamiane w tle po pojawieniu się okna dialogowego logowania lub w tym miejscu procesu rozruchu, jeżeli nie ma logowania. Te klucze są przeznaczone dla usług działających w tle, takich jak usługa rejestru zdalnego i są uruchamiane tylko raz w czasie jednego rozruchu.


Klucz 7 jest uruchamiany jako część pierwszych czynności rozruchu Instalatora lub po użyciu Kreatora dodawania/usuwania programów.


Pod każdym z kluczy znajdują się serie wartości. Wartości te umożliwiają istnienie wielu pozycji podrzędnych bez konieczności ich zastępowania.


Wartością danych dla wartości jest wiersz polecenia. Domyślnie klucze Run są ignorowane w trybie awaryjnym. W przypadku kluczy 3-4 nazwa wartości może mieć prefiks w formie wykrzyknika, aby odłożyć usunięcie wartości do czasu po wykonaniu polecenia.


W przypadku kluczy 3, 4 i 6 wartość jest usuwana przed uruchomieniem wiersza polecenia do czasu zastąpienia zgodnie z powyższymi uwagami. W wyniku tego, jeżeli nie można poprawnie uruchomić operacji RunOnce, nie będzie wykonywana próba uruchomienia błędnego składnika podczas następnego uruchomienia komputera.


Klucz 7 jest używany tylko przez Instalatora. Ten klucz wyświetla okno dialogowe postępu, ponieważ klucze są uruchamiane po jednym na raz. Nazwą wartości klucza 7 jest nazwa wyświetlana w oknie dialogowym.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 137367 — ostatni przegląd: 17.12.2000 — zmiana: 1

Opinia