Usługi sieciowe i koszty

Korzystanie z niektórych funkcji i usług lub pobieranie materiałów, w tym bezpłatnych, wymaga połączenia sieciowego. Korzystanie z usług lub pobieranie materiałów może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Konieczna może być także subskrypcja niektórych funkcji.

Poniższe informacje odnoszą się do urządzeń obsługujących łączność 4G/LTE.

Na żądanie operatora sieci komórkowej urządzenie może gromadzić i przesyłać poufne informacje o korzystaniu z sieci przez użytkownika. Dane te mogą obejmować informacje o konfiguracji technicznej, typ, miejsce docelowe, lokalizację i liczbę wykorzystywanych usług telekomunikacyjnych, które użytkownik zasubskrybował. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie dotyczącej ochrony prywatności pod adresem www.microsoft.com/mobile/privacypolicy albo uzyskać od swojego usługodawcy.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13742 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 7

Opinia