Nawiązywanie połączeń alarmowych

Ważne: Nie ma pewności, że połączenie zostanie nawiązane w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym.

Przed nawiązaniem połączenia:
 • Włącz telefon.
 • Odblokuj ekran i klawisze telefonu, jeśli są zablokowane.
 • Przejdź w miejsce, w którym jest odpowiednia siła sygnału.
 1. Naciśnij klawisz uruchamiania , a następnie naciśnij pozycję  >
  dial pad icon
 2. Naciśnij pozycję Połącz.
 3. Podaj informacje w sposób możliwie szczegółowy. Nie kończ połączenia, dopóki nie uzyskasz na to pozwolenia.
Być może konieczne będzie również wykonanie następujących czynności:
 • Włóż kartę SIM do telefonu. Jeśli nie masz karty SIM, naciśnij pozycję Alarmowe po wyświetleniu komunikatu o błędzie związanego z brakiem karty SIM.
 • Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie kodu PIN, naciśnij pozycję Alarmowe.
 • Wyłącz ograniczenia połączeń na telefonie, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 • Przy pierwszym uruchomieniu telefonu wyświetlany jest monit o utworzenie konta Microsoft i konfigurację urządzenia. Aby nawiązać połączenie awaryjne podczas konfigurowania konta i telefonu, naciśnij pozycję Alarmowe.
 • Jeśli sieć komórkowa jest niedostępna, możesz spróbować nawiązać połączenie internetowe, o ile masz dostęp do Internetu.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13744 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia