Zapytaj swojego sprzedawcę o dostępność zatwierdzonych akcesoriów.

Dla Twojego urządzenia jest dostępny szeroki wybór akcesoriów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.microsoft.com/mobile/accessories.

Praktyczne porady dotyczące akcesoriów

  • Przechowuj akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
  • Podczas odłączania kabla zasilającego akcesorium złap i pociągnij za wtyczkę, a nie kabel.
  • Regularnie sprawdzaj, czy akcesoria zainstalowane w pojeździe są prawidłowo zamocowane i działają właściwie.
  • Instalacja jakichkolwiek złożonych akcesoriów samochodowych może być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel.

Bateria

Sprawdź czas rozmów i stanu gotowości, na jaki pozwala bateria, w podręczniku użytkownika znajdującym się w opakowaniu produktu urządzenia przenośnego.


Dotyczy tylko Tajwanu: Zgodnie z artykułami 12 i 14 przepisów administracyjnych organizacji NCC dotyczących urządzeń telekomunikacyjnych:

Bez uprawnień nadanych przez organizację NCC żadna firma, przedsiębiorstwo lub użytkownik nie może zmieniać częstotliwości, poprawiać siły emisji ani zmieniać oryginalnych cech i wydajności jakiegokolwiek zatwierdzonego urządzenia o niskim poziomie zasilania korzystającego z częstotliwości radiowych.

Urządzenia o niskim poziomie zasilania korzystające z częstotliwości radiowych nie mogą wpływać na bezpieczeństwo samolotu ani zakłócać legalnej komunikacji. Jeśli zostanie to wykryte, użytkownik musi natychmiast przestać korzystać z urządzenia.

Wspomniana legalna komunikacja dotyczy komunikacji radiowej obsługiwanej zgodnie z prawem telekomunikacyjnym. Na urządzenia o niskim poziomie zasilania korzystające z częstotliwości radiowych nie powinny mieć wpływu zakłócenia wywoływane przez legalną komunikację ani urządzenia ISM korzystające z fal radiowych.Właściwości

Identyfikator artykułu: 13747 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia