Rozwiązywanie problemu z brakującym folderem „Z aparatu” w systemie Windows 10

Jeśli podczas próby zrobienia zdjęcia lub nagrania klipu wideo za pomocą aplikacji Aparat w systemie Windows 10 zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją o tym, że brakuje folderu „Z aparatu” (0xA00F4275), wypróbuj następujące rozwiązania w podanej kolejności. Aby uzyskać więcej pomocy, zobacz też System Windows nie może znaleźć lub uruchomić aparatu.

Zmiana lokalizacji zapisywania zdjęć i plików wideo

 1. Na ekranie startowym wybierz pozycję Ustawienia
  Ikona Ustawienia
  > System > Pamięć.
 2. Sprawdź, jaka lokalizacja jest wyświetlona w obszarze Nowe obrazy będą zapisywane w. Jest to zazwyczaj nazwa z literą dysku, np. Ten komputer (C:) lub — w przypadku urządzeń przenośnych — To urządzenie. Jeśli zdjęcia i klipy wideo są zapisywane na urządzeniu zewnętrznym, upewnij się, że to urządzenie jest podłączone.
 3. W obszarze Nowe obrazy będą zapisywane w wybierz bieżącą lokalizację zapisywania, a jeśli w menu rozwijanym są dostępne inne opcje, wybierz inną lokalizację, wybierz pozycję Zastosuj, ponownie ustaw pierwotną lokalizację lub Ten komputer (C:), po czym ponownie wybierz pozycję Zastosuj.
 4. Spróbuj zrobić zdjęcie. Jeśli zostanie wyświetlony ten sam komunikat o błędzie, wypróbuj kolejne rozwiązanie.

Utworzenie nowego folderu „Z aparatu”

 1. Na ekranie startowym wybierz pozycję Eksplorator plików.
 2. W Eksploratorze plików wybierz pozycję Ten komputer, a następnie wybierz dysk systemu operacyjnego zwykle noszący nazwę OSDisk (C:).
 3. W obszarze Strona główna wybierz pozycję Nowy folder, a następnie wpisz ciąg Z aparatu jako nazwę nowego folderu.
 4. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) utworzony właśnie folder Z aparatu, a następnie wybierz pozycję Umieść w bibliotece > Z aparatu.
 5. Spróbuj zrobić zdjęcie. Jeśli zostanie wyświetlony ten sam komunikat o błędzie, wypróbuj kolejne rozwiązanie.

Sprawdzanie uprawnień do plików w folderze „Z aparatu”

 1. W oknie Eksplorator plików wybierz pozycję Obrazy, a następnie naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Z aparatu i wybierz polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Zabezpieczenia w obszarze Nazwy grup lub użytkowników wybierz nazwę użytkownika, za pomocą której aktualnie się zalogowano, a następnie sprawdź, czy obok pozycji Zapis jest zaznaczona pozycja Zezwalaj
 3. Spróbuj zrobić zdjęcie. Jeśli zostanie wyświetlony ten sam komunikat o błędzie, spróbuj znaleźć odpowiedzi na forach Microsoft Community.

Znajdowanie odpowiedzi na forach

Jeśli wcześniejsze rozwiązania nie pomogą, spróbuj poszukać opisów podobnych problemów na forum Microsoft Community w zakresie Aparatu Windows. Jeśli nie znajdziesz rozwiązanie, opisz tam szczegółowo swój problem środowiska i za jakiś czas zajrzyj ponownie, aby sprawdzić, czy są odpowiedzi.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13756 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia