Uzyskiwanie pomocy dotyczącej ustawień komputera

Większość ustawień zmienianych zwykle przez użytkowników w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1 znajduje się w obszarze Ustawienia komputera. Obszar Ustawienia komputera umożliwia dostosowywanie rozdzielczości ekranu, dodawanie i usuwanie urządzeń, personalizowanie ekranu blokady, zmienianie daty i godziny oraz dodawanie kont użytkowników.

Aby otworzyć obszar Ustawienia komputera

Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij pozycję Wyszukiwanie (lub jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie), wpisz ustawienia komputera, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia komputera.

Aby otworzyć panel Ustawienia

Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Ustawienia).

Jeśli nie widzisz ustawień, których szukasz, mogą się one znajdować w Panelu sterowania.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13767 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia