Pomoc dotycząca błędów aktualizacji systemu Windows 10 Mobile

W tabeli na tej stronie opisano najczęstsze błędy występujące podczas aktualizowania oraz czynności, które można wykonać w celu rozwiązania problemów.

Aby zadbać o płynne stosowanie aktualizacji na urządzeniu, pamiętaj o kilku rzeczach:

  • Naładuj baterię. Przed rozpoczęciem aktualizowania upewnij się, że Twoje urządzenie jest w pełni naładowane. Jeśli nie jest, konieczne może być podłączenie go do zasilania i poczekanie chwilę, zanim będzie można dokończyć instalowanie aktualizacji.

  • Połącz się z siecią Wi-Fi. Połączenie się z siecią Wi-Fi umożliwi szybsze pobranie aktualizacji. Jeśli musisz pobrać aktualizacje przy użyciu połączenia danych komórkowych, upewnij się, że jest to połączenie 3G, 4G lub LTE. W przypadku połączenia 2G lub 2,5G (EDGE) pojawi się monit o aktualizacje, ale nie będzie można ich pobrać do momentu nawiązania szybszego połączenia danych komórkowych lub połączenia z siecią Wi‑Fi.

  • Zwolnij miejsce. Jeśli nie masz wystarczającej ilości miejsca na urządzeniu, aby je zaktualizować, usuń niektóre niepotrzebne już pliki.

  • Spróbuj ponownie. Jeśli pojawia się błąd, odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

  • Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli urządzenie zawiesza się podczas instalowania aktualizacji, uruchom je ponownie, aby wznowić poprawne instalowanie aktualizacji.

Kod błędu Znaczenie i sposób naprawy

801881cd
80188308

Nie masz wystarczającej ilości miejsca na urządzeniu, aby zainstalować aktualizację.

Spróbuj usunąć niektóre pliki multimedialne (filmy, muzykę i zdjęcia) lub aplikacje, aby zwolnić miejsce na aktualizację. Możesz połączyć się z komputerem i przenieść na niego pliki multimedialne, a aplikacje zawsze możesz ponownie zainstalować ze Sklepu Windows. Pamiętaj, że usunięcie aplikacji, nawet tymczasowe, spowoduje też wymazanie danych aplikacji, takich jak zapisany postęp w grze.

80188264
80188265

Nie wyrażono zgody na pobranie aktualizacji przy użyciu połączenia danych komórkowych.

Aby rozwiązać ten problem, połącz się z siecią Wi-Fi i pobierz aktualizację.

Jeśli nie możesz połączyć się z siecią Wi-Fi i chcesz pobrać aktualizację przy użyciu połączenia danych komórkowych, po wyświetleniu monitu o pobranie aktualizacji przy użyciu połączenia danych komórkowych wybierz pozycję Pobierz.

801882cb

Występują problemy z nawiązaniem połączenia z siecią.

Upewnij się, że nawiązano połączenie z Internetem, a następnie spróbuj ponownie. Najlepiej jest połączyć się z siecią Wi-Fi, aby uniknąć ewentualnych opłat za przesyłanie danych komórkowych.

Jeśli nie możesz połączyć się z siecią Wi-Fi i chcesz pobrać aktualizację przy użyciu połączenia danych komórkowych, po wyświetleniu monitu o pobranie aktualizacji przy użyciu połączenia danych komórkowych wybierz pozycję Pobierz.

800f081f
80070570

Wystąpił błąd podczas przygotowywania aktualizacji do zainstalowania.

Możesz poczekać na zainstalowanie kolejnej aktualizacji na danym urządzeniu (aktualizacje systemu Windows 10 Mobile są zwykle udostępniane raz w miesiącu), co powinno automatycznie rozwiązać ten problem. Możesz też ponownie zainstalować system Windows na urządzeniu, korzystając z narzędzia Windows Device Recovery Tool, a następnie zainstalować dostępne aktualizacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego narzędzia, zobacz Windows Device Recovery Tool: często zadawane pytania

801881d0
8018822a
80072f30
80072ee7
80072ee2
80072efd
80072f76
80072efe  

W trakcie aktualizowania wystąpił tymczasowy problem z serwerem lub połączeniem internetowym.

Upewnij się, że nawiązano połączenie z Internetem, a następnie spróbuj ponownie. Najlepiej jest połączyć się z siecią Wi-Fi, aby uniknąć ewentualnych opłat za przesyłanie danych komórkowych.

801881d1
801882d1
 Wystąpił błąd podczas instalowania aktualizacji. Uruchom ponownie urządzenie, a następnie ponownie spróbuj pobrać aktualizację.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13779 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia