Skróty klawiaturowe funkcji Continuum dla telefonów

Dotyczy: Windows 10 Mobile

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z funkcją Continuum dla telefonów w systemie Windows 10 Mobile.


Klawisz Działanie
Klawisz logo Windows
Otwarcie lub zamknięcie menu Start
Klawisz logo Windows +A
Otwarcie Centrum akcji
Klawisz logo Windows +C
Otwarcie Cortany w trybie słuchania
Klawisz logo Windows +E
Otwarcie Eksploratora plików
Klawisz logo Windows +I
Otwarcie ustawień
Klawisz logo Windows +K
Otwarcie akcji szybkiego połączenia
Klawisz logo Windows +L
Zablokowanie urządzenia lub przełączenie kont
Klawisz logo Windows +O
Zablokowanie orientacji urządzenia
Klawisz logo Windows +P
Otwarcie ustawień ekranu
Klawisz logo Windows +S
Otwarcie wyszukiwania
Klawisz logo Windows +U
Otwarcie Centrum ułatwień dostępu
Klawisz logo Windows +Tab
Otwarcie widoku zadań
Klawisz logo Windows +Backspace
Przejście wstecz
Klawisz logo Windows +spacja
Przełączenie języka i układu klawiatury
Klawisz logo Windows +Print Screen
Wykonanie zrzutu ekranu
Alt+Tab
 Przełączenie się między otwartymi aplikacjami


Dodatkowe skróty klawiaturowe