Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania uzupełniającego programu Internet Explorer 11

Dotyczy: Internet ExplorerWindows 8.1Windows 7

Poniżej znajdziesz postanowienia licencyjne dotyczące używanej wersji oprogramowania.

W przypadku programu Internet Explorer 11 dla systemów Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2 obowiązują poniższe postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania uzupełniającego:

Firma Microsoft Corporation (albo jeden z jej podmiotów stowarzyszonych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę użytkownika) udziela użytkownikowi licencji na uzupełnienie. Z uzupełnienia może korzystać użytkownik posiadający licencję na używanie oprogramowania systemu Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2, w zależności od tego, dla którego z nich jest przeznaczone uzupełnienie (zwanego dalej „oprogramowaniem”). Użytkownik może korzystać z kopii niniejszego uzupełnienia z każdą licencjonowaną kopią oprogramowania. W przypadku braku licencji na oprogramowanie korzystanie z uzupełnienia jest zabronione. Podczas korzystania z uzupełnienia obowiązują postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania. Firma Microsoft obejmuje uzupełnienie pomocą techniczną, tak jak opisano to na stronie support.microsoft.com/common/international.aspx.

W przypadku programu Internet Explorer 11 dla systemów Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 obowiązują poniższe postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania uzupełniającego:

Firma Microsoft Corporation (albo jeden z jej podmiotów stowarzyszonych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę użytkownika) udziela użytkownikowi licencji na uzupełnienie. Z uzupełnienia może korzystać użytkownik posiadający licencję na używanie oprogramowania systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1, w zależności od tego, dla którego z nich jest przeznaczone uzupełnienie (zwanego dalej „oprogramowaniem”). W przypadku braku licencji na oprogramowanie korzystanie z uzupełnienia jest zabronione. Użytkownik może używać niniejszego uzupełnienia z każdą licencjonowaną kopią oprogramowania. Firma Microsoft obejmuje niniejsze oprogramowanie pomocą techniczną, tak jak opisano to na stronie support.microsoft.com/common/international.aspx.
W poniższych postanowieniach licencyjnych opisano dodatkowe warunki dotyczące korzystania z uzupełnienia. Podczas korzystania z uzupełnienia obowiązują zarówno te postanowienia, jak i postanowienia licencyjne. W przypadku sprzeczności obowiązują niniejsze uzupełniające postanowienia licencyjne.

Korzystanie z uzupełnienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych postanowień. Jeśli użytkownik ich nie akceptuje, nie może korzystać z uzupełnienia.

USŁUGI INTERNETOWE.
Razem z oprogramowaniem firma Microsoft dostarcza usługi internetowe. Może w dowolnym czasie zmienić usługi lub przerwać ich świadczenie.

Zgoda na usługi internetowe. Funkcje oprogramowania opisane poniżej oraz w zasadach zachowania poufności informacji programu Internet Explorer 11 nawiązują przez Internet połączenia z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawcy. W niektórych przypadkach użytkownik nie otrzyma osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Można wyłączyć te funkcje lub ich nie używać.  Przez użycie tych funkcji użytkownik zgadza się na przesyłanie tych informacji. Firma Microsoft nie używa ich do identyfikacji użytkownika ani do kontaktowania się z nim.

  • Aktualizacja dostawców wyszukiwania. Po zakończeniu instalacji oprogramowanie pobierze aktualizację znajdujących się na komputerze danych dotyczących dostawców wyszukiwania. Aktualizacja ta uaktualnia dostawców o najnowsze funkcje, takie jak nowe ikony czy sugestie wyszukiwania. Jest to aktualizacja jednorazowa, jednak jeśli jej pobranie się nie powiedzie, oprogramowanie spróbuje ją przeprowadzić kilka razy.