Podstawowe programy Windows 2012 — informacje o wersji

Ogólne informacje o wersji      Bezpieczeństwo rodzinne      Poczta       Movie Maker       Galeria fotografii       Edytor       OneDrive 

 Podstawowe programy Windows 2012 

Ta strona zawiera różne informacje, w tym te najnowsze, na temat pakietu Podstawowe programy Windows 2012.

Czy pakiet Podstawowe programy Windows 2012 będzie nadal dostępny do pobrania?
Co się stanie z już zainstalowanymi aplikacjami pakietu Podstawowe programy Windows 2012?
Czy mogę nadal korzystać z programu Poczta usługi Windows Live?
Czy są jakieś zalecane rozwiązania alternatywne?
Jaki system operacyjny jest mi potrzebny do zainstalowania pakietu Podstawowe programy Windows 2012
Nie można zainstalować programu Bezpieczeństwo rodzinne usługi Windows Live w systemie Windows 8.1
Animowane pliki GIF i emotikony są wyłączone w trybie programowym
Programy Movie Maker i Galeria fotografii muszą być zainstalowane razem
Usługa Microsoft OneDrive jest instalowana w miejsce usługi Windows Live Mesh.

 Bezpieczeństwo rodzinne usługi Windows Live 2012

Ta strona zawiera różne informacje, w tym te najnowsze, na temat programu Bezpieczeństwo rodzinne usługi Windows Live 2012

 
Bezpieczeństwo rodzinne po uaktualnieniu do systemu Windows 8.1

 Poczta usługi Windows Live 2012

Ta strona zawiera różne informacje, w tym te najnowsze, na temat programu Poczta usługi Windows Live 2012. 

 
Aby móc odczytywać wiadomości z usługi Gmail w programie Poczta, należy skonfigurować dostęp IMAP
Yahoo! Aby móc odczytywać pocztę e-mail z usługi Yahoo! w programie Poczta usługi Windows Live, wymagana jest usługa Mail Plus

 Windows Movie Maker 2012 

Strona zawiera różne informacje, w tym te najnowsze, dotyczące programu Windows Movie Maker 2012.

 
Programy Movie Maker i Galeria fotografii muszą być zainstalowane razem
Programu Movie Maker nie można uruchomić, jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego programu Windows Media Player
Program Movie Maker może nie działać prawidłowo na starszym sprzęcie wideo
Przyspieszenie wideo powoduje wyciszenie dźwięku
Niestandardowe profile kodowania (prx) nie są już zgodne z programem Movie Maker
Różnice między systemami operacyjnymi dotyczące obsługiwanych funkcji
Wideo w formacie MPEG-2 nie działa w systemie Windows 8.1
Wideo w formacie MPEG-2 nie działa w systemie Windows Server 2012
Zainstalowanie programu Movie Maker w systemie Windows Server 2012 wymaga dodatkowych składników

 Galeria fotografii systemu Windows 2012 

Ta strona zawiera różne informacje, w tym te najnowsze, na temat programu Galeria fotografii systemu Windows 2012.

 
Kolaż fotografii: zdjęcia z nieokreślonym tłem mogą nie być poprawnie wyrównane
Kolaż fotografii: zdjęcia wykonane przy różnych poziomach powiększenia mogą nie być poprawnie wyrównane
Kolaż fotografii: po utworzeniu kolażu fotografii mogą być widoczne łączenia
Kolaż fotografii: nie można użyć więcej niż 10 zdjęć
Dynamiczne galerie wstążki są ograniczone do 1000 elementów
Tagi: globalne tagi sugestii w zdjęciach i wideo są wyświetlane inaczej w trybie zbiorczego znakowania osób
Tagi: punkty orientacyjne i inne lokalizacje mogą być niedostępne dla funkcji geotagów
W celu uzyskania optymalnej wydajności karty wideo obsługujące program DirectX 10 mogą wymagać aktualizacji sterowników
Galeria fotografii może nie wyświetlać zdjęć prawidłowo na niektórych komputerach przenośnych.
Nie można uruchomić programu Galeria fotografii, jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego programu Windows Media Player

 Edytor w usłudze Windows Live 2012

Ta strona zawiera różne informacje, w tym te najnowsze, na temat programu Edytor w usłudze Windows Live 2012.

 

Podczas próby zalogowania się w pakiecie Podstawowe programy systemu Windows może być wyświetlany błąd związany z zablokowaniem konta Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Konto użytkownika zostało zablokowane”, otwórz przeglądarkę internetową, przejdź do strony Konto Microsoft i zaloguj się przy użyciu tego samego konta Microsoft. Po zalogowaniu się w trybie online wróć do programu Edytor i spróbuj ponownie zalogować się w pakiecie Podstawowe programy Windows przy użyciu tego samego konta Microsoft.

Niektórych obrazów skopiowanych z programu Microsoft Word nie można wkleić w blogu Ponieważ program Edytor nie obsługuje renderowania obrazów przy użyciu języka VML (Vector Markup Language), obrazy skopiowane z programu Microsoft Word do blogu w programie Edytor mogą nie być wyświetlane, jeśli w programie Word włączono format VML.

Aby wyłączyć renderowanie obrazów przy użyciu języka VML

  • Otwórz program Microsoft Word.
  • Kliknij kartę Plik lub przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij pozycję Opcje lub Opcje programu Word.
  • W oknie dialogowym Opcje programu Word kliknij pozycję Zaawansowane.
  • W obszarze Ogólne kliknij pozycję Opcje sieci Web.
  • Wyczyść pole wyboru obok pozycji Polegaj na VML przy wyświetlaniu grafiki w przeglądarkach, a następnie kliknij przycisk OK.  

Podczas wklejania w blogu list skopiowanych z programu Microsoft Word lub Outlook punktory i numeracja są konwertowane na tekst Jeśli skopiujesz listę punktowaną lub numerowaną z programu Word lub Outlook i wkleisz ją w blogu w programie Edytor, punktory lub numery zostaną przekonwertowane na tekst.

Aby dodać punktory lub numerację do listy

  1. Usuń punktory lub numery przekonwertowane na tekst.
  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Punktory lub Numerowanie.   Aplikacja klasyczna OneDrive dla systemu Windows

Ta strona zawiera różne informacje, w tym te najnowsze, na temat aplikacji klasycznej OneDrive dla systemu Windows.


Co nowego oferuje najnowsza wersja aplikacji OneDrive?
Jaki system operacyjny jest potrzebny do korzystania z aplikacji Microsoft OneDrive?
Dlaczego, gdy konfiguruję aplikację OneDrive dla systemu Windows, widzę pustą stronę po kliknięciu przycisku Wprowadzenie?
Gdy próbuję wybrać lokalizację dla folderu usługi OneDrive, pojawia się komunikat o błędzie informujący, że usługa OneDrive nie może utworzyć folderu w tej lokalizacji. Gdzie można utworzyć folder usługi OneDrive?
Dlaczego jest wyświetlany komunikat o błędzie, gdy próbuję zatrzymać synchronizację folderu na komputerze?
Co zrobić, aby plik programu OneNote, który ręcznie przeciągam do folderu usługi OneDrive, pojawił się w witrynie OneDrive.com?
Jak zakończyć połączenie z usługą OneDrive w systemie Windows 8, będąc zalogowanym do komputera za pomocą konta Microsoft?


Właściwości

Identyfikator artykułu: 13785 — ostatni przegląd: 21.02.2017 — zmiana: 5

Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Opinia