Skróty klawiaturowe do obsługi urządzenia Microsoft Surface Hub

Dotyczy: Windows 10

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe do obsługi urządzenia Microsoft Surface Hub.

 Klawisz Działanie
Klawisz logo Windows
Otwarcie lub zamknięcie ekranu startowego
Klawisz logo Windows +A
Otwarcie szybkich akcji
Klawisz logo Windows +F
Otwarcie lub zakończenie trybu pełnoekranowego dla używanej aplikacji
Klawisz logo Windows +N
Otwarcie powiadomień
Klawisz logo Windows +S
Otwarcie Cortany lub wyszukiwania
Klawisz logo Windows +T
Otwarcie zegara
 Klawisz logo Windows +W Wysłanie na tablicę
 Klawisz logo Windows +X  Zamiana miejscami pasków bocznych
 Klawisz logo Windows +1  Otwarcie lub zamknięcie okienka połączenia na pasku bocznym
 Klawisz logo Windows +2  Otwarcie lub zamknięcie okienka kontaktów na pasku bocznym
 Klawisz logo Windows +3  Otwarcie lub zamknięcie okienka wiadomości na pasku bocznym
 Klawisz logo Windows +4  Otwarcie lub zamknięcie okienka zawartości na pasku bocznym
 Klawisz logo Windows +F6  Przenoszenie fokusu klawiatury między paskami bocznymi, paskiem górnym i paskiem dolnym
 Klawisz logo Windows +Shift+F6  Przenoszenie fokusu klawiatury między paskami bocznymi, paskiem górnym i paskiem dolnym w przeciwnym kierunku
 Klawisz logo Windows +Tab  Przejście do widoku zadań
 Klawisz logo Windows +Backspace  Przejście wstecz
 Klawisz logo Windows +spacja  Przełączenie języka lub klawiatury
 Klawisz logo Windows +Enter  Otwarcie aplikacji Narrator
 Klawisz logo Windows +Plus (+)  Otwarcie programu Lupa
 Lewy Alt+lewy Shift+Print Screen  Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast
 F10 Włączenie lub wyłączenie udostępniania ekranu
Alt+Tab  Przełączenie się między otwartymi aplikacjami
 Lewy Alt+lewy Shift+Num Lock Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy
 Prawy Shift przez osiem sekund Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru
 Shift pięć razy Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe
 Num Lock przez pięć sekund Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze przełączające
 Klawisz logo Windows +Esc
 Kończenie sesji

Dodatkowe skróty klawiaturowe