WD: Co to jest plik wycinka (.shs)?

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Wycinek jest to plik utworzony po przeciągnięciu fragmentu dokumentu na pulpit.

Więcej informacji

W programach Microsoft Word i Microsoft Excel istnieje możliwość przeciągnięcia i upuszczenia zaznaczonego tekstu dokumentu, obiektów rysunków oraz grafiki na pulpit systemu Windows. Na pulpicie tworzona jest ikona pliku wycinka, a w podfolderze Windows\Pulpit tworzony jest plik z rozszerzeniem .shs. Plik ten jest dokumentem macierzystego programu zawierającym dane, które zostały zaznaczone i przeciągnięte na pulpit systemu Windows. Zaznaczenie i usunięcie ikony na pulpicie spowoduje także usunięcie odpowiedniego pliku .shs. Plik wycinka na pulpicie można zaznaczyć i przeciągnąć do innego dokumentu.


UWAGA: Plik wycinka jest specjalnym obiektem OLE i nie jest plikiem czytelnym. Nie można otwierać plików .shs ani wstawiać ich do dokumentów (nie można, na przykład, wstawić pliku .shs za pomocą polecenia Plik w menu Wstaw programu Word). Aby umieścić wycinek w dokumencie lub arkuszu, należy przeciągnąć go do dokumentu. Można jednak zmieniać nazwę obiektu wycinka lub przenosić go między katalogami, tak jak zwykły plik.


W pliku wycinka dokumentu programu Word dla systemu Windows marginesy ustawione są na 0 (zero) cali. Po przeciągnięciu pliku wycinka do innego dokumentu programu Word wycinek dostosowuje się do ustawień strony tego dokumentu. A zatem do dokumentu programu Word przenoszona jest tylko zawartość pliku wycinka.

Umieszczanie fragmentu dokumentu na pulpicie

Aby umieścić fragment dokumentu na pulpicie, wykonaj następujące kroki:


  1. Upewnij się, że okno programu Word nie jest zmaksymalizowane (kliknij środkowy przycisk w prawym-górnym rogu).
  2. Zaznacz w dokumencie tekst lub grafikę, którą chcesz skopiować.
  3. Przeciągnij zaznaczony fragment na pulpit. Utworzony zostanie wycinek. Można teraz przeciągać ten wycinek do innych dokumentów lub programów.
UWAGA: Z funkcji tej można korzystać pod warunkiem, że używany program obsługuje metodę przeciągnij i upuść w odniesieniu do obiektów OLE.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 138275 — ostatni przegląd: 24.08.2005 — zmiana: 1

Opinia