Jak być użyty znak (&) do pomijania dany znak


Podsumowanie


Dodając znak ampersand (&) w celu liczba szesnastkowa zapewni, że nie jest znak rozszerzony. Może to być przydatne, gdy niepodpisany stała muszą zostać przekazane do rutynowych i wielkość stałej jest większa niż lub równa 32 768 (& H8000 w formacie szesnastkowym). Ten znak nie jest umieszczony na końcu stałych, Visual Basic zakłada, że numery są znak rozszerzony.

Więcej informacji


Poniższy przykład ilustruje efekt znak w stałej szesnastkowej:
 1. Rozpocznij nowy projekt w języku Visual Basic. W domyślnym formularzu (formularz Form1) należy umieścić następujący kod w zdarzeniu Click dla formularza:
     Private Sub Form_Click()     Dim j As Long     j = &H8000     Debug.Print j     j = &H8000&     Debug.Print j   End Sub
 2. Uruchom kod, naciskając klawisz F5. Okno debugowania pokazuje dane wyjściowe jako-32 768 następuje 32768 wskazująca, że znak ampersand pominąć ten znak.