Zestawienie dotyczące cyklu życia systemu Windows

Dotyczy: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Ostatnia aktualizacja: Maj 2020 r.

Każdy produkt Windows ma określony cykl życia. Cykl ten rozpoczyna się w momencie wydania produktu, a kończy po zakończeniu wsparcia technicznego tego produktu. Znajomość najważniejszych dat w tym cyklu życia pomaga podejmować przemyślane decyzje dotyczące terminu aktualizacji, uaktualnienia lub wprowadzenia innych zmian związanych z oprogramowaniem. 

Windows 10


Wersje Home, Enterprise, Education, Pro, Pro Education i Pro for Workstations 

Półroczny kanał dystrybucji systemu Windows 10 podlega nowoczesnym zasadom cyklu życia (z 25 stycznia 2018 r). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady cyklu życia firmy Microsoft lub przejrzyj często zadawane pytania dotyczące nowoczesnych zasad cyklu życia.

Aktualizacje funkcji dla systemu Windows 10 będą wydawane dwa razy w roku za pośrednictwem półrocznego kanału. Te aktualizacje będą wydawane w marcu i wrześniu. Aktualizacje są aktualizacjami zbiorczymi i każda z nich jest tworzona na podstawie poprzedniej. Zawsze instaluj najnowszą aktualizację funkcji (wersja), zanim bieżąca wersja przestanie być obsługiwana, aby nie stracić możliwości korzystania ze wsparcia firmy Microsoft w ramach miesięcznych aktualizacji dotyczących jakości.
 
W dniu 6 września 2018 r. zmieniliśmy zakres czasowy obsługi dla klientów, którzy potrzebują więcej czasu na testowanie i wdrażanie aktualizacji funkcji systemu Windows 10 w wersjach Enterprise i Education. W związku z tym aktualizacje funkcji będą obsługiwane wraz z miesięcznymi aktualizacjami dotyczącymi jakości, tak jak opisano poniżej:
 
Wersja  Marcowe* aktualizacje funkcji  Wrześniowe* aktualizacje funkcji
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Education
Obsługiwane przez 18 miesięcy od daty wydania Obsługiwane przez 30 miesięcy od daty wydania

Windows 10 Pro
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Home

Obsługiwane przez 18 miesięcy od daty wydania, jednak w zależności od ustawienia najnowsza aktualizacja funkcji może być instalowana automatycznie na urządzeniu w chwili udostępnienia. Obsługiwane przez 18 miesięcy od daty wydania, jednak w zależności od ustawienia najnowsza aktualizacja funkcji może być instalowana automatycznie na urządzeniu w chwili udostępnienia.
* Aktualizacje funkcji będą udostępniane dwa razy w roku w marcu i we wrześniu.
 

W niektórych wersjach1 można odroczyć instalację aktualizacji funkcji udostępnianych w półrocznym kanale. Można to zrobić w menu Ustawienia  > Windows Update > Opcje zaawansowane lub za pomocą zasad przekazywanych urządzeniu przez system zarządzania organizacją. W urządzeniach, w których odroczenie nie zostało skonfigurowane, należy zainstalować najnowszą aktualizację funkcji, aby urządzenie było odpowiednio zabezpieczone i obsługiwane przez firmę Microsoft. Nowe wersje mogą być automatycznie instalowane przed datą końca obsługi bieżącej wersji na Twoim urządzeniu.

1 Wersja Home nie obsługuje odroczenia aktualizacji funkcji i w związku z tym zwykle otrzyma nową wersję systemu Windows 10 przed wyświetlaną datą końca obsługi.
 

Poniżej przedstawiono daty dostępności i końca obsługi dla poszczególnych wersji systemu Windows 10.

Historia wersji systemu Windows 10 Data dostępności Koniec obsługi wersji Home, Pro, Pro Education i Pro for Workstations Koniec obsługi wersji Enterprise i Education
Windows 10 w wersji 2004 27 maja 2020 r. 14 grudnia 2021 r. 14 grudnia 2021 r.
Windows 10 w wersji 1909  12 listopada 2019 r. 11 maja 2021 r.  10 maja 2022 r.**
Windows 10 w wersji 1903 21 maja 2019 r. 8 grudnia 2020 r. 8 grudnia 2020 r.
Windows 10 w wersji 1809 13 listopada 2018 r. 10 listopada 2020 r.*** 11 maja 2021 r.**
Windows 10 w wersji 1803 30 kwietnia 2018 r. 12 listopada 2019 r. 10 listopada 2020 r.
Windows 10 w wersji 1709 17 października 2017 r. 9 kwietnia 2019 r. 13 października 2020 r.***
Windows 10 w wersji 1703 5 kwietnia 2017 r.* 9 października 2018 r. 8 października 2019 r.
Windows 10 w wersji 1607 2 sierpnia 2016 r. 10 kwietnia 2018 r. 9 kwietnia 2019 r.
Windows 10 w wersji 1511 10 listopada 2015 r. 10 października 2017 r. 10 października 2017 r.
Windows 10 z lipca 2015 r. (wersja 1507) 29 lipca 2015 r. 9 maja 2017 r.  9 maja 2017 r.
* Wersja 1703 systemu Windows 10 Enterprise, Education i IOT Enterprise została wydana 11 kwietnia 2017 r.
** Obsługiwane przez 30 miesięcy od daty wydania zgodnie z zasadami uaktualnionymi 6 września 2018 r.
*** Opóźnienie w stosunku do zaplanowanych dat końca wsparcia technicznego i obsługi wynikające z kryzysu zdrowia publicznego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
 
Uwaga: Nie każda funkcja zawarta w aktualizacji działa na wszystkich urządzeniach. Zainstalowanie aktualizacji na urządzeniu może nie być możliwe, jeśli dany sprzęt jest niezgodny, nie ma aktualnych sterowników, brakuje przestrzeni dyskowej lub z innego powodu nie podlega pomocy technicznej ze strony producenta oryginalnego sprzętu (OEM).  Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności, zapoznaj się z Wymaganiami systemu Windows 10, a także Wymaganiami dotyczącymi procesora dla systemu Windows. 

 

Wersje Enterprise LTSC/LTSB 

Wersje LTSC/LTSB systemu Windows 10 będą nadal podlegać stałym zasadom cyklu życia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zasady dotyczące oprogramowania dla firm, deweloperów oraz systemów operacyjnych dla komputerów stacjonarnych.

Historia wersji systemu Windows 10 Data dostępności Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia dodatkowego
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
13 listopada 2018 r. 9 stycznia 2024 r. 9 stycznia 2029 r.
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
2 sierpnia 2016 r. 12 października 2021 r. 13 października 2026 r.
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
29 lipca 2015 r. 13 października 2020 r. 14 października 2025 r.
Uwaga: Nie każda funkcja zawarta w aktualizacji działa na wszystkich urządzeniach. Zainstalowanie aktualizacji na urządzeniu może nie być możliwe, jeśli dany sprzęt jest niezgodny, nie ma aktualnych sterowników, brakuje przestrzeni dyskowej lub z innego powodu nie podlega pomocy technicznej ze strony producenta oryginalnego sprzętu (OEM).  Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności, zapoznaj się z Wymaganiami systemu Windows 10, a także Wymaganiami dotyczącymi procesora dla systemu Windows.  

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat cyklu życia systemu Windows 10, zobacz Aktualizacja zasad cyklu życia półrocznego kanału obsługi klienta systemu Windows 10 oraz systemu Windows Server (1 lutego 2018 r.) lub stronę Informacje o wersji Windows 10. Aby uzyskać więcej informacji na temat cyklu życia systemu Windows 10 na telefony komórkowe, zobacz Windows 10 Mobile.

Windows 8.1 i 7


Wcześniejsze wersje systemu operacyjnego Windows podlegają stałym zasadom cyklu życia. Ta zasada obejmuje dwie fazy: wsparcie podstawowe i wsparcie dodatkowe. Zobacz Zasady dotyczące oprogramowania dla firm, deweloperów oraz systemów operacyjnych dla komputerów stacjonarnych, aby uzyskać więcej informacji. 

Klienckie systemy operacyjne Koniec wsparcia podstawowego Koniec wsparcia dodatkowego
Windows 8.1 9 stycznia 2018 r. 10 stycznia 2023 r.
Windows 7, z dodatkiem Service Pack 1* 13 stycznia 2015 r. 14 stycznia 2020 r. 
* Pomoc techniczną do systemu Windows 7 RTM bez dodatków Service Pack zakończono 9 kwietnia 2013 r. 

Starsze wersje systemu Windows (np. Windows 8.1) są objęte ograniczoną pomocą techniczną w przypadku komputerów z nowymi procesorami i mikroukładami producentów, takich jak Intel, AMD, NVidia i Qualcomm. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady cyklu życia produktów Microsoft. Uruchamianie starszych wersji systemu Windows na urządzeniu może nie być możliwe, jeśli dany sprzęt jest niezgodny, nie ma aktualnych sterowników lub z innego powodu nie podlega pomocy technicznej ze strony producenta oryginalnego sprzętu (OEM).

Windows 8.1 i 7: pytania i odpowiedzi

Zakończenie sprzedaży

Termin zakończenie sprzedaży odnosi się do daty, od której określona wersja systemu Windows przestaje być dostarczana sprzedawcom lub producentom OEM (Original Equipment Manufacturer). Przykładowymi producentami sprzętu OEM są firmy Dell i Toshiba — producenci komputerów, którzy często preinstalują oprogramowanie systemu Windows.

W poniższej tabeli przedstawiono daty zakończenia sprzedaży określonych systemów operacyjnych Windows.

Klienckie systemy operacyjne i aktualizacje Data ogólnej dostępności Zakończenie sprzedaży detalicznej oprogramowania* Zakończenie sprzedaży komputerów z preinstalowanym systemem Windows
Windows 8.1 18 października 2013 r. 1 września 2015 r. 31 października 2016 r.
Windows 8 26 października 2012 r. 31 października 2014 r. 30 czerwca 2016 r.
Windows 7 Professional 22 października 2009 r. 31 października 2013 r. 31 października 2016 r.
Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate 22 października 2009 r. 31 października 2013 r. 31 października 2014 r.
* Po dacie zakończenia sprzedaży produktu detalicznego produkt ten można nadal kupować od producentów OEM (firm produkujących komputery) do daty zakończenia sprzedaży komputerów z preinstalowanym systemem Windows.

 

Zakończenie sprzedaży: pytania i odpowiedzi

Prawa do zmiany na starszą wersję produktu systemu Windows

Klienci, którzy chcą używać starszych wersji oprogramowania Windows na komputerach, na których są zainstalowane nowsze wersje, mogą uzyskać licencję na korzystanie z praw do zmiany na starszą wersję produktu. Prawa do zmiany na starszą wersję produktu zależą od tego, czy oprogramowanie kupiono w ramach programu licencjonowania zbiorowego, od producenta OEM, czy jako produkt detaliczny (FPP). Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach, zapoznaj się ze skrótem informacji na temat praw do zmiany wersji na starszą w ramach licencji. Starsze wersje systemu Windows (np. Windows 8.1) są objęte ograniczoną pomocą techniczną w przypadku komputerów z nowymi procesorami i mikroukładami producentów, takich jak Intel, AMD, NVidia i Qualcomm. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady cyklu życia produktów Microsoft. Uruchamianie starszych wersji systemu Windows na urządzeniu może nie być możliwe, jeśli dany sprzęt jest niezgodny, nie ma aktualnych sterowników lub z innego powodu nie podlega pomocy technicznej ze strony producenta oryginalnego sprzętu (OEM).

Windows Server


Windows Server Datacenter i Standard

Wydania w ramach kanału obsługi długoterminowej (LTSC) systemu Windows Server są objęte stałymi zasadami cyklu życia. Ta zasada obejmuje dwie fazy: wsparcie podstawowe i wsparcie dodatkowe. 

Wersja LTSC Harmonogram wydań
Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 W przybliżeniu co 3 lata, obsługiwane według stałych zasad cyklu życia

 

Wersje w ramach kanału półrocznego dystrybucji (SAC) systemu Windows Server podlegają nowoczesnym zasadom cyklu życia (stan aktualny na 25 stycznia 2018 r). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące nowoczesnych zasad cyklu życia.

Wersja SAC Wydania z marca* Wydania z września*
Wersje Windows Server, wersja 1709 i nowsze, Datacenter i Standard Obsługiwane przez 18 miesięcy od daty wydania Obsługiwane przez 18 miesięcy od daty wydania
* Wydawane dwa razy w roku w marcu i we wrześniu (planowo).

 

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących systemu Windows Server, zobacz Informacje o wersji systemu Windows Server. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ogólnych zasad cyklu życia, zobacz Zasady cyklu życia produktów Microsoft. Zobacz też Prawa do zamiany na starszą wersję systemu Windows Server.

Informacje o pomocy technicznej dotyczącej dodatków Service Pack znajdują się w poniższej tabeli. Firma Microsoft zaprzestała korzystania z dodatków Service Pack w systemie Windows Server 2008 R2. Do systemu Windows Server 2012 i nowszych nie ma żadnych dodatków Service Pack. 

Serwerowe systemy operacyjne Poprzednie dodatki Service Pack Obecny dodatek Service Pack wraz z datą dostępności
Windows Server, wersja 1909 (Datacenter, Standard)  Nie dotyczy  12 listopada 2019 r. 
Windows Server, wersja 1809 (Datacenter, Standard) Nie dotyczy 13 listopada 2018 r.
Windows Server 2019 (Datacenter, Essentials, Standard) Nie dotyczy 13 listopada 2018 r.
Windows Server, wersja 1803 (Datacenter, Standard) Nie dotyczy 30 kwietnia 2018 r.
Windows Server, wersja 1709 (Datacenter, Standard) Nie dotyczy 17 października 2017 r.
Windows Server 2016
Datacenter, Essentials, Standard)
Nie dotyczy 15 października 2016 r.
Windows Storage Server 2016 Nie dotyczy 15 października 2016 r.
Windows Server 2012 R2 Nie dotyczy 18 października 2013 r.
Windows Server 2012 Nie dotyczy 30 października 2012 r.
Windows Server 2008 R2 Nie dotyczy

SP1

22 lutego 2011 r.

Windows Server 2008

SP1

(System Windows Server 2008 został wydany z dodatkiem SP1)

SP2

20 kwietnia 2009 r.