Zestawienie dotyczące cyklu życia systemu Windows

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2016 r.

Każdy produkt systemu Windows ma określony cykl życia. Cykl ten rozpoczyna się w momencie wydania produktu, a kończy po zakończeniu pomocy technicznej dla tego produktu. Znajomość najważniejszych dat w tym cyklu życia pomaga podejmować przemyślane decyzje dotyczące terminu uaktualnienia lub wprowadzenia innych zmian związanych z oprogramowaniem.

Koniec wsparcia

Koniec wsparcia (pomocy technicznej) odnosi się do daty, od której firma Microsoft przestaje dostarczać automatyczne poprawki, aktualizacje i inne formy pomocy technicznej online. Jest to moment, w którym należy się upewnić, że zainstalowano najnowszą dostępną aktualizację lub dodatek Service Pack. Bez pomocy technicznej firmy Microsoft użytkownik nie będzie otrzymywał aktualizacji zabezpieczeń pomagających chronić komputer przed szkodliwymi wirusami, programami szpiegującymi i innym złośliwym oprogramowaniem, które umożliwia kradzież informacji osobistych. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej cyklu pomocy technicznej Microsoft.


 Klienckie systemy operacyjne Najnowsza aktualizacja lub dodatek Service Pack Koniec wsparcia podstawowego Koniec wsparcia dodatkowego
  Windows XP  Service Pack 3 14 kwietnia 2009 r.  8 kwietnia 2014 r.
  Windows Vista  Service Pack 2  10 kwietnia 2012 r.  11 kwietnia 2017 r.
  Windows 7*  Service Pack 1  13 stycznia 2015 r.  14 stycznia 2020 r.
  Windows 8 Windows 8.1 9 stycznia 2018 r.  10 stycznia 2023 r.
Windows 10, wydanie z lipca 2015 r.** N/D  13 października 2020 r.  14 października 2025 r.

Starsze wersje systemu Windows (np. Windows 7 i Windows 8.1) są objęte ograniczoną pomocą techniczną w przypadku komputerów z nowymi procesorami i płytami głównymi producentów, takich jak Intel, AMD, NVidia i Qualcomm. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące cyklu pomocy technicznej.

* Pomoc techniczną dla systemu Windows 7 RTM bez dodatków Service Pack zakończono 9 kwietnia 2013 r. Aby nadal korzystać z pomocy technicznej i aktualizacji, należy zainstalować dodatek Service Pack 1 do systemu Windows 7.
** Aktualizacje są skumulowane (każda kolejna bazuje na wszystkich wcześniejszych). Aby urządzenie było objęte pomocą techniczną, musi mieć zainstalowaną najnowszą aktualizację. Aktualizacje mogą obejmować nowe funkcje, poprawki (zabezpieczeń i inne) lub połączenie obu tych elementów. Nie każda funkcja zawarta w aktualizacji działa na wszystkich urządzeniach. Zainstalowanie aktualizacji na urządzeniu może nie być możliwe, jeśli dany sprzęt jest niezgodny, nie ma aktualnych sterowników lub z innego powodu nie podlega pomocy technicznej ze strony producenta oryginalnego sprzętu (OEM). Dostępność aktualizacji zależy od kraju, regionu, łączności sieciowej, operatora komórkowego (np. w przypadku urządzeń obsługujących sieci komórkowe) lub możliwości sprzętu (np. ilości wolnego miejsca na dysku).

Koniec wsparcia: pytania i odpowiedzi

Jaka jest różnica między wsparciem podstawowym a wsparciem dodatkowym?
Co należy zrobić, gdy dla obecnie używanej wersji systemu Windows upłynie termin zakończenia świadczenia pomocy technicznej?

Zakończenie sprzedaży

Termin zakończenie sprzedaży odnosi się do daty, od której określona wersja systemu Windows przestaje być dostarczana sprzedawcom lub producentom OEM (Original Equipment Manufacturer). Przykładowymi producentami sprzętu OEM są firmy Dell i Toshiba — producenci komputerów, którzy często preinstalują oprogramowanie systemu Windows.

W poniższej tabeli przedstawiono daty zakończenia sprzedaży określonych systemów operacyjnych Windows.

Klienckie systemy operacyjne i aktualizacjeData ogólnej dostępnościZakończenie sprzedaży detalicznej oprogramowania*Zakończenie sprzedaży komputerów z preinstalowanym systemem Windows
Windows XP 31 grudnia 2001 r. 30 czerwca 2008 r. 22 października 2010 r.
Windows Vista 30 stycznia 2007 r. 22 października 2010 r. 22 października 2011 r.
Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate 22 października 2009 r. 31 października 2013 r. 31 października 2014 r.
Windows 7 Professional 22 października 2009 r. 31 października 2013 r. 31 października 2016 r.
Windows 8 26 października 2012 r. 31 października 2014 r. 30 czerwca 2016 r.
Windows 8.1 18 października 2013 r. 1 września 2015 r. 31 października 2016 r.
Windows 1029 lipca 2015 r. N/DN/D

* Należy pamiętać, że po dacie zakończenia sprzedaży produktu detalicznego produkt ten można nadal kupować od producentów OEM (firm produkujących komputery) do daty zakończenia sprzedaży komputerów z preinstalowanym systemem Windows.

Zakończenie sprzedaży: pytania i odpowiedzi

Jak długo producenci OEM mogą sprzedawać urządzenia z zainstalowaną poprzednią wersją systemu Windows?
Jak długo sprzedawcy detaliczni mogą sprzedawać poprzednią wersję systemu Windows?
Jak długo program licencjonowania zbiorowego będzie dostępny dla poprzedniej wersji systemu Windows?

Dodatki Service Pack i aktualizacje

Dodatki Service Pack i aktualizacje stanowią część procesu zapewnienia aktualności systemów Windows Vista, Windows 7 i Windows 8. Stanowią one kolekcje najnowszych aktualizacji i poprawek umieszczonych w jednym pakiecie lub pliku do pobrania. Dodatek Service Pack może poprawiać zabezpieczenia i wydajność systemu, a także umożliwiać obsługę nowych rodzajów sprzętu. Aby zainstalować najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista albo Windows 7 lub aby zainstalować najnowszą aktualizację dla systemu Windows 8, odwiedź Centrum dodatków Service Pack.

Systemy operacyjne komputerów stacjonarnychData dostępnościWycofanie pomocy technicznej 
Windows XP z dodatkiem SP130 sierpnia 2002 r. 10 października 2006 r.
Windows XP z dodatkiem SP2 17 września 2004 r. 13 lipca 2010 r.
Windows XP z dodatkiem SP3 21 kwietnia 2008 r. 8 kwietnia 2014 r.
Windows Vista z dodatkiem SP1 4 lutego 2008 r. 12 lipca 2011 r.
Windows Vista z dodatkiem SP2 26 maja 2009 r. Dostępne teraz
Windows 7 z dodatkiem SP1 22 lutego 2011 r.Dostępne teraz
Windows 8.1 18 października 2013 r. Dostępne teraz
Windows 10, wydanie z lipca 2015 r. N/D N/D


Dodatki Service Pack i aktualizacje: pytania i odpowiedzi

Jakie zasady pomocy technicznej obowiązują w przypadku dodatków Service Pack dla systemu Windows?
Czy otrzymywanie regularnych powiadomień o aktualizacji używanego systemu Windows oznacza, że mam zainstalowany dodatek Service Pack?
Gdzie można znaleźć informacje o pomocy technicznej dotyczącej dodatków Service Pack dla produktów systemu Windows Server?

Prawa do zmiany na starszą wersję produktu systemu Windows

Klienci, którzy chcą używać starszych wersji oprogramowania Windows na komputerach, na których są zainstalowane nowsze wersje, mogą uzyskać licencję na korzystanie z praw do zmiany na starszą wersję produktu. Prawa do zmiany na starszą wersję produktu zależą od tego, czy oprogramowanie kupiono w ramach programu licencjonowania zbiorowego, od producenta OEM, czy jako produkt detaliczny (FPP). Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach, zapoznaj się ze skrótem informacji na temat praw do zmiany wersji na starszą w ramach licencji.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13853 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 4

Opinia