Używanie trybu dużego kontrastu

Duży kontrast warto włączyć w przypadku trudności z czytaniem tekstu na ekranie z powodu niedostatecznego kontrastu kolorów.


System operacyjnyKroki
Windows 10
 1. Wpisz tekst „ustawienia dużego kontrastu” w polu wyszukiwania, a następnie wybierz z listy wyników pozycję Ustawienia dużego kontrastu.
 2. W obszarze Wybierz kompozycję wybierz z menu rozwijanego kompozycję Duży kontrast, a następnie wybierz przycisk Zastosuj.
Windows 8.1
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.(Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).
 2. Wybierz pozycję Ustawienia komputera, a następnie pozycję Ułatwienia dostępu.
 3. W obszarze Duży kontrast wybierz przycisk, aby włączyć lub wyłączyć duży kontrast.
Windows 7
 1.  Kliknij przycisk Start
  Obraz przedstawiający przycisk Start
  , a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz kolory okien, a następnie kliknij pozycję Zmień metryki i kolory okien.
 2. W obszarze Kompozycje podstawowe i o dużym kontraście kliknij kompozycję o dużym kontraście, której chcesz użyć.
Windows 7 Home Basic

Windows 7 Starter
 1.  Kliknij przycisk Start
  Obraz przedstawiający przycisk Start
  , polecenie Panel sterowania, pozycję Wygląd, a następnie pozycję Ekran.
 2. W okienku z lewej strony kliknij pozycję Zmień schemat kolorów.
 3. W obszarze Schemat kolorów kliknij schemat kolorów o dużym kontraście, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 13862 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia