Jak zalogować się jako administrator?

Administrator to osoba, która może na komputerze wprowadzić zmiany wpływające na innych użytkowników komputera. Administratorzy mogą zmieniać ustawienia zabezpieczeń, instalować oprogramowanie i sprzęt, uzyskiwać dostęp do wszystkich plików na komputerze i wprowadzać zmiany na kontach innych użytkowników. Aby zalogować się jako administrator, musisz mieć na komputerze konto użytkownika typu Administrator.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje konto jest kontem administratora, możesz sprawdzić typ konta po zalogowaniu się. Czynności, które należy wykonać, zależą od tego, czy używasz komputera przyłączonego do domeny, czy należącego do grupy roboczej.

Mój komputer należy do domeny
Mój komputer należy do grupy roboczej

Jeśli typ konta jest inny niż Administrator, nie możesz się zalogować jako administrator, chyba że znasz nazwę użytkownika i hasło do innego konta na danym komputerze, które jest kontem administratora. Jeśli nie jesteś administratorem, możesz poprosić administratora o zmianę typu Twojego konta.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 14028 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)