Resetowanie hasła systemu Windows

Mój komputer należy do domeny

 1. Otwórz okno Konta użytkowników. W tym celu kliknij przycisk Start
  Obraz przedstawiający przycisk Start
  , a następnie kliknij kolejno pozycje Panel sterowania, Konta użytkowników, Konta użytkowników i Zarządzaj kontami użytkowników.
  Wymagane uprawnienia administratora
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. Na karcie Użytkownicy w obszarze Użytkownicy tego komputera kliknij nazwę konta użytkownika, a następnie kliknij pozycję Resetuj hasło.
 3. Wpisz nowe hasło, potwierdź je, a następnie kliknij przycisk OK.


Mój komputer należy do grupy roboczej

 1. Po wpisaniu nieprawidłowego hasła podczas próby zalogowania system Windows wyświetli komunikat, że hasło jest niepoprawne. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno komunikatu.
 2. Kliknij pozycję Resetuj hasło, a następnie włóż dysk resetowania hasła (CD lub flash USB).
 3. Wykonaj kolejne kroki w Kreatorze resetowania hasła, aby utworzyć nowe hasło.
 4. Zaloguj się przy użyciu nowego hasła. Jeśli ponownie zapomnisz hasła, możesz użyć tego samego dysku resetowania hasła. Nie musisz tworzyć nowego dysku.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 14048 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia