Stałe zasady cyklu życia

Dotyczy: Brak

Back to the Microsoft Lifecycle Policy home page

 

Stałe zasady cyklu życia dotyczą wielu produktów dostępnych w ramach sprzedaży detalicznej lub licencjonowania zbiorowego przez minimalny okres:

 • 10 lat wsparcia technicznego (co najmniej pięć lat podstawowego wsparcia technicznego i co najmniej pięć lat wsparcia dodatkowego) na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack dla produktów dla firm, deweloperów oraz komputerowych systemów operacyjnych. Aby można było skorzystać z pomocy technicznej, klienci mogą być zobowiązani do wdrożenia najnowszej aktualizacji. Zobacz wyszukiwarki cyklów życia produktów, aby uzyskać konkretne szczegóły. Do niektórych produktów pomoc techniczna może być oferowana dłużej niż 10 lat. Wyjątki opisano w tym artykule.
 • Pięć lat wsparcia podstawowego na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack dla produktów konsumenckich i multimedialnych.

Firma Microsoft przywiązuje dużą wagę do dostarczania produktów z ulepszonymi zabezpieczeniami. Mimo że firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby usuwać luki na etapie tworzenia oprogramowania, obecnie luki te istnieją i musimy reagować na przypadki ich wykrycia. Firma Microsoft zaleca klientom zainstalowanie najnowszych wersji produktów, aktualizacji zabezpieczeń i dodatków Service Pack, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, odwiedź Bibliotekę TechNet. Starsze produkty mogą nie spełniać dzisiejszych rygorystycznych wymagań dotyczących zabezpieczeń. Firma Microsoft może nie być w stanie zapewnić aktualizacji zabezpieczeń dla starszych produktów.

Stałe zasady cyklu życia nie dotyczą wszystkich produktów. Aby wyświetlić konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia wsparcia technicznego i serwisu określonych produktów, przejdź do wyszukiwarki cyklów życia produktów.

Fazy cyklu życia produktów objętych stałymi zasadami cyklu życia

 Rodzaj wsparcia technicznego Wsparcie podstawowe Wsparcie dodatkowe Wsparcie po zakończeniu wsparcia technicznego 
Zgłaszanie wniosków o zmianę projektu i funkcji produktu Dostępne Niedostępne Niedostępne
Aktualizacje zabezpieczeń Dostępne Dostępne Dostępne za pośrednictwem programu dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń
Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami Dostępne Dostępne1 za pośrednictwem pomocy technicznej Unified Support Niedostępne
Samoobsługowa pomoc techniczna2  Dostępne Dostępne Dostępne
Płatna pomoc techniczna Dostępne Dostępne Dostępne3 

1Program rozszerzonego dostarczania poprawek (EHS) oferowany w ramach programu Unified Support jest dostępny tylko dla wybranej grupy produktów.
2Samoobsługowa pomoc techniczna online jest dostępna przez cały cykl pomocy technicznej w zakresie produktu i przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej. Aby ułatwić klientom rozwiązywanie typowych problemów, firma Microsoft udostępnia w trybie online artykuły bazy wiedzy, odpowiedzi na często zadawane pytania, narzędzia do rozwiązywania problemów i inne zasoby.
3 Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej. Wymagany jest program dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń (Extended Security Update, ESU).

Wsparcie podstawowe
 
Wsparcie podstawowe jest pierwszą fazą cyklu życia produktu. Na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack wsparcie podstawowe dla produktów i usług obejmuje*:
 • Pomoc techniczną dotyczącą zdarzenia (bezpłatna pomoc techniczna dotycząca zdarzenia, płatna pomoc techniczna dotycząca zdarzenia, pomoc techniczna płatna za godzinę i obsługa roszczeń gwarancyjnych)
 • Pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń
 • Możliwość zamawiania aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami

UWAGA: Korzyści w postaci pomocy technicznej dotyczącej zdarzenia ujęte w licencji, programy licencji (takie jak subskrypcje Visual Studio czy Software Assurance) lub inne bezpłatne programy pomocy technicznej są dostępne wyłącznie podczas fazy wsparcia podstawowego.

*Do uzyskania tych korzyści dla określonych produktów może być wymagana rejestracja w programie konserwacji.
 
Wsparcie dodatkowe
 
Faza wsparcia dodatkowego następuje po okresie wsparcia podstawowego. Na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack wsparcie dodatkowe obejmuje:
 • Płatną pomoc techniczną4
 • Aktualizacje zabezpieczeń bez dodatkowych kosztów
 • Możliwość żądania poprawek niezwiązanych z zabezpieczeniami dla wybranych produktów w przypadku kwalifikujących się klientów programu Unified Support.5
UWAGA:
 • Firma Microsoft nie będzie akceptować wniosków o wsparcie gwarancyjne, zmiany projektowe ani wprowadzenie nowych funkcji w trakcie fazy wsparcia dodatkowego.
 • Wsparcie dodatkowe nie jest dostępne dla produktów konsumenckich, sprzętu konsumenckiego i produktów multimedialnych.
 • Do uzyskania tych odpłatnych korzyści dla określonych produktów może być wymagana rejestracja w programie konserwacji
4 Może być dostępna ograniczona bezpłatna pomoc techniczna (w zależności od produktu).
5 Zasady cyklu życia produktów firmy Microsoft dopuszczają tworzenie i masową dystrybucję niektórych aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami podczas fazy wsparcia dodatkowego. Na przykład może być konieczne udostępnienie aktualizacji niezwiązanej z zabezpieczeniami, która umożliwi dalszą łączność i obsługę przez usługę aktualizacji automatycznych lub program Windows Server Update Services.

 

The information on this page is subject to the Microsoft Policy Disclaimer and Change Notice. Return to this site periodically to review any such changes.