Zasady cyklu życia pomocy technicznej firmy Microsoft

Powrót do strony głównej dotyczącej cyklu życia
 

Zasady cyklu życia pomocy technicznej firmy Microsoft dotyczą większości produktów obecnie dostępnych w sprzedaży detalicznej lub w ramach licencjonowania zbiorowego. Bieżące zasady firmy Microsoft, opisane poniżej, zapewniają co najmniej:

 • 10 lat pomocy technicznej (co najmniej 5 lat wsparcia podstawowego i co najmniej 5 lat wsparcia dodatkowego) na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack dla produktów dla firm, dla deweloperów i systemów operacyjnych przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych
 • Co najmniej 5 lat wsparcia podstawowego na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack dla produktów konsumenckich i produktów multimedialnych
 • Firma Microsoft przywiązuje dużą wagę do dostarczania produktów z ulepszonymi zabezpieczeniami. Naszym celem długoterminowym jest usunięcie luk w zabezpieczeniach ze wszystkich naszych produktów przed ich wydaniem. Realizowanie założeń inicjatywy związanej z zaufanymi rozwiązaniami komputerowymi jest głównym elementem wizji firmy Microsoft. Mimo iż firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby usuwać luki na etapie tworzenia oprogramowania, na dzień dzisiejszy luki te istnieją nadal i musimy umieć reagować na przypadki ich wykrycia.  Firma Microsoft zaleca klientom zainstalowanie najnowszych wersji produktów, aktualizacji zabezpieczeń i dodatków Service Pack, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, odwiedź bibliotekę TechNet. Starsze produkty mogą nie spełniać dzisiejszych rygorystycznych wymagań dotyczących zabezpieczeń. Firma Microsoft może nie być w stanie zapewnić aktualizacji zabezpieczeń dla starszych produktów.

Fazy cyklu pomocy technicznej dla oprogramowania dla firm, deweloperów i konsumentów oraz oprogramowania multimedialnego

 Rodzaj pomocy technicznejFaza wsparcia podstawowegoFaza wsparcia dodatkowegoSamodzielna pomoc techniczna online
Zgłaszanie wniosków o zmianę projektu i funkcji produktu Dostępne NiedostępneUwaga4
Aktualizacje zabezpieczeń Dostępne DostępneUwaga4
Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami Dostępne
 • Dostępne tylko w przypadku rozszerzonego wsparcia dotyczącego poprawek
 • Niedostępne w przypadku konsumenckich systemów operacyjnych dla komputerów
Uwaga4
Bezpłatna pomoc techniczna1 uwzględniona w licencji, programie licencjonowania2 lub innych bezpłatnych programach pomocy technicznej Dostępne Niedostępne3Uwaga4
Płatna pomoc techniczna (w tym płatna za zgłoszenie podstawowa pomoc techniczna i pomoc techniczna Premium) Dostępne DostępneUwaga4
    

*Uwaga: Zasady cyklu życia pomocy technicznej firmy Microsoft nie mają zastosowania do wszystkich produktów. Aby wyświetlić konkretne daty początkowe i końcowe pomocy technicznej dla określonych produktów, możesz przeszukać bazę danych cyklu życia pomocy technicznej dotyczącej produktów.

1 Dotyczy opcji pomocy telefonicznej i online.
2 Na przykład zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej uzyskane przez program Software Assurance dla produktów serwerowych.
3 Może być dostępna ograniczona bezpłatna pomoc techniczna (w zależności od produktu).
Dostęp do bezpłatnej zawartości online, takiej jak artykuły z bazy wiedzy, informacje o produktach i audycje internetowe dotyczące pomocy technicznej

Wsparcie podstawowe

Wsparcie podstawowe jest pierwszą fazą cyklu życia pomocy technicznej produktu.
Na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack wsparcie podstawowe oprogramowania obejmuje następujące elementy:
 • Wsparcie dla zdarzenia (bezpłatne wsparcie dla zdarzenia, płatne wsparcie dla zdarzenia, wsparcie płatne od godziny, wsparcie w ramach gwarancji)
 • Wsparcie aktualizacji zabezpieczeń
 • Możliwość zażądania aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami
Uwaga:
Aby móc uzyskać te korzyści dla niektórych programów, może być konieczna rejestracja w programie obsługi

Wsparcie dodatkowe

Faza wsparcia dodatkowego następuje po fazie wsparcia podstawowego dla produktów dla firm, deweloperów i systemów operacyjnych dla komputerów stacjonarnych.
Na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack wsparcie dodatkowe obejmuje następujące elementy:
 • Płatna pomoc techniczna4
 • Wsparcie aktualizacji zabezpieczeń bez dodatkowych kosztów
 • Wsparcie aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami wymaga zakupienia rozszerzonego dostarczania poprawek (zastosowanie mają również opłaty za naprawę).5
  Rozszerzone dostarczanie poprawek jest niedostępne w przypadku produktów konsumenckich dla systemów operacyjnych dla komputerów stacjonarnych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.
Uwaga:
 • Firma Microsoft nie zaakceptuje próśb o wsparcie gwarancyjne, zmiany projektu lub wprowadzenie nowych funkcji podczas trwania fazy wsparcia dodatkowego
 • Wsparcie dodatkowe nie jest dostępne dla produktów konsumenckich, sprzętu dla konsumentów ani produktów multimedialnych
 • Aby móc uzyskać te korzyści dla niektórych programów, może być konieczna rejestracja w programie obsługi
4 Może być dostępna ograniczona bezpłatna pomoc techniczna (w zależności od produktu).

5 Zasady cyklu życia pomocy technicznej firmy Microsoft umożliwiają utworzenie i masową dystrybucję niektórych aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami podczas fazy wsparcia dodatkowego. Na przykład może być konieczne udostępnienie aktualizacji niezwiązanej z zabezpieczeniami, która umożliwi dalszą łączność i obsługę przez usługę aktualizacji automatycznych lub Windows Server Update Service.

Samodzielna pomoc techniczna online

Samodzielna pomoc techniczna online jest dostępna podczas cyklu życia produktu i przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu pomocy technicznej dotyczącej tego produktu. Aby ułatwić klientom rozwiązywanie typowych problemów, udostępniono artykuły z bazy wiedzy firmy Microsoft w trybie online, często zadawane pytania, narzędzia do rozwiązywania problemów i inne zasoby.

Uwaga:
 • Aby móc uzyskać te korzyści dla niektórych programów, może być konieczna rejestracja w programie obsługi

 

Informacje podane na tej stronie podlegają Zrzeczeniu odpowiedzialności i powiadomieniu o zmianach dotyczących zasad firmy Microsoft. Odwiedzaj tę witrynę co jakiś czas w celu przejrzenia wszelkich tego typu zmian.
 

Właściwości

Identyfikator artykułu: 14085 — ostatni przegląd: 06.09.2016 — zmiana: 2

Opinia