Produkty, dla których pomoc techniczna zakończy się w drugiej połowie 2016 r.

Powrót do strony głównej dotyczącej cyklu życia
 

Utworzono: 3 lutego 2016 r.

Od czerwca 2016 roku na poniższej liście znajdują się niektóre z produktów, dla których pomoc techniczna zakończy się w drugiej połowie 2016 r. Aby uzyskać pełną listę produktów firmy Microsoft i harmonogramy zasad dotyczących ich cyklu życia, przeszukaj bazę danych cyklu pomocy technicznej dotyczącej produktów.

Jeśli masz pytania dotyczące pomocy technicznej dla danego produktu, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, odwiedź witrynę internetową Kontakt z firmą Microsoft.

Wycofywane dodatki Service Pack: Obsługa przedstawionych niżej dodatków Service Pack zostanie wycofana zgodnie z poniższymi datami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i korzystać z innych opcji pomocy technicznej, klienci powinni przejść na kolejny dostępny dodatek Service Pack.

 Dodatki Service Pack, dla których wsparcie zostanie zakończoneData wejścia w życie

Agents dla Microsoft Visual Studio 2013
Dodatek Service Pack 2 dla programu Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.5
Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics C5 2012
Microsoft User Experience Virtualization 2.1
Microsoft Visual Studio 2013 Modeling Software Development Kit
Microsoft Visual Studio 2013 Remote Tools
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (zintegrowany)
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (izolowany)
Microsoft Visual Studio 2013 Software Development Kit
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop
Microsoft Visual Studio Premium 2013
Microsoft Visual Studio Professional 2013
Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere for Team Foundation Server
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2013
Microsoft Visual Studio Test Professional 2013
Microsoft Visual Studio Ultimate 2013
Team Explorer for Visual Studio 2013
Visual Studio 2013 Community Edition

11 października 2016 r.

*UWAGA: Produkty, w przypadku których nie podano konkretnego dodatku Service Pack, odnoszą się do wersji RTM (Release to Manufacturing) lub Service Pack 0 (SP0). Te wersje wygasną, ponieważ dodatek Service Pack 1 został wydany 12 miesięcy lub 24 miesiące przed datą wygaśnięcia wsparcia, zgodnie z zasadami dodatków Service Pack. Aby nadal móc korzystać z pomocy technicznej, zaktualizuj wersję RTM/SP0 do aktualnie obsługiwanego dodatku Service Pack.

Najważniejsze produkty przechodzące z fazy wsparcia podstawowego do fazy wsparcia dodatkowego: Następujące produkty zostaną objęte wsparciem dodatkowym w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Wsparcie dodatkowe trwa minimum 5 lat oraz obejmuje bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń, a także płatne aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami i pomoc techniczną. Ponadto firma Microsoft nie zaakceptuje próśb o zmiany projektu lub wprowadzenie nowych funkcji podczas trwania fazy wsparcia dodatkowego.

 Produkty przechodzące ze wsparcia podstawowego na dodatkowe Data wejścia w życie
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 1.0 13 września 2016 r.
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 7
Windows Embedded POSReady 7
Windows Thin PC
 11 października 2016 r.

Najważniejsze produkty przechodzące do fazy zakończenia wsparcia: Dla następujących produktów wsparcie zakończy się w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Nie pojawią się żadne nowe aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami, bezpłatne lub płatne opcje asystowanej pomocy technicznej ani aktualizacje zawartości technicznej online.

 Produkty, dla których wsparcie zakończy się Data wejścia w życie
Microsoft Windows Storage Server 2003
Microsoft Windows Storage Server 2003 R2
9 października 2016 r.
Communicator Mobile
Microsoft Dynamics AX 4.0
Microsoft System Center Reporting Manager 2006
11 października 2016 r.


Informacje podane na tej stronie podlegają Zrzeczeniu odpowiedzialności i powiadomieniu o zmianach dotyczących zasad firmy Microsoft. Odwiedzaj tę witrynę co jakiś czas w celu przejrzenia wszelkich tego typu zmian.
 Właściwości

Identyfikator artykułu: 14086 — ostatni przegląd: 30.09.2016 — zmiana: 2

Opinia