Różnice pomiędzy programami Regedit.exe i Regedt32.exe

Streszczenie

W systemach operacyjnych opartych na systemie Windows NT znajdują się dwa narzędzia do edytowanie rejestru, Regedit.exe oraz Regedt32.exe. W tym artykule są opisane różnice pomiędzy tymi dwoma narzędziami w każdym z systemów operacyjnych opartych na systemie Windows NT.

Więcej informacji

Windows NT 3.x

Regedit.exe

Regedit.exe to edytor rejestru przeznaczony dla 16-bitowych systemów Windows. Jest wykorzystywany do modyfikowania bazy danych rejestru systemu Windows. Baza danych jest obecna w postaci pliku Reg.dat w katalogu Windows. Baza danych zawiera informacje o 16-bitowych aplikacjach i jest używana przez Menedżera plików podczas otwierania i drukowania plików. Jest również używana przez aplikacje obsługujące standard OLE (Object Linking and Embedding). Plik Reg.dat jest używany przez warstwę WOW (Windows on Windows) oraz 16-bitowe aplikacje systemu Windows. Warstwa WOW jest obecna ponad warstwą VDM (Virtual DOS Machine).

Program Regedit.exe to 16-bitowa aplikacja dołączona do systemu Windows NT dla zachowania zgodności z wcześniejszymi aplikacjami 16-bitowymi. Program Regedit umożliwia odczytywanie pliku bazy danych Reg.dat w systemie Windows NT. Plik bazy danych Reg.dat można migrować do rejestru systemu Windows NT podczas pierwszego logowania do pierwszej instalacji systemu Windows NT.

Regedt32.exe

Program Regedt32.exe to edytor konfiguracji dla systemu Windows NT. Jest wykorzystywany do modyfikowania bazy danych konfiguracji systemu Windows NT lub inaczej rejestru systemu Windows NT. Edytor umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie rejestru systemu Windows NT. W edytorze są obecne okna reprezentujące sekcje rejestru, zwane gałęziami. W każdym oknie są dwie sekcje. Po lewej stronie są foldery reprezentujące klucze rejestru, po prawej zaś wartości powiązane w zaznaczonym kluczem rejestru. Program Regedt32 jest narzędziem bardzo zaawansowanym. Podczas zmieniania wartości rejestru należy zachować szczególną ostrożność. Usunięcie pewnych wartości lub wprowadzenie niepoprawnych wartości może uniemożliwić korzystanie z systemu Windows NT.

Windows NT 4.0 oraz Windows 2000

Regedit.exe

Program Regedit.exe został dołączony do systemów Windows NT 4.0 oraz Windows 2000 głównie dla celów wyszukiwania. Programu Regedit.exe można użyć do wprowadzenia zmian w rejestrze systemu Windows NT 4.0 lub Windows 2000, ale nie można go użyć do wyświetlania lub edytowania wszystkich funkcji lub typów danych w systemach Windows NT 4.0 oraz Windows 2000.

Program Regedit.exe w wersji dołączonej do systemu Windows NT 4.0 oraz systemu Windows 2000 zawiera następujące ograniczenia:
  • Nie można ustawić zabezpieczeń dla kluczy rejestru.
  • Nie można wyświetlać, edytować ani wyszukiwać typów danych REG_EXPAND_SZ oraz REG_MULTI_SZ. Przy próbie wyświetlania wartości REG_EXPAND_SZ, program Regedit.exe wyświetli ją w postaci binarnego typu danych. Edytowanie dowolnego z wyżej podanych typów danych spowoduje zapisanie ich przez program Regedit.exe jako REG_SZ, a typ danych nie będzie wykonywał funkcji, do której został zaprojektowany.
  • Nie można zapisywać kluczy w postaci plików gałęzi, nie można też przywracać tych plików.
Firma Microsoft zaleca, aby na komputerach z systemami Windows NT 4.0 i Windows 2000 program Regedit.exe był używany tylko do wyszukiwania.

Regedt32.exe

Program Regedt32.exe jest edytorem konfiguracji dla systemów Windows NT 4.0 oraz Windows 2000. Jest wykorzystywany do modyfikowania bazy danych konfiguracji systemu Windows NT lub inaczej rejestru systemu Windows NT. Edytor umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie rejestru systemu Windows NT. W edytorze są obecne okna reprezentujące klucze rejestru, zwane gałęziami. W każdym oknie są dwie sekcje. Po lewej stronie są foldery reprezentujące klucze rejestru, po prawej zaś wartości powiązane w zaznaczonym kluczem rejestru. Program Regedt32 jest narzędziem bardzo zaawansowanym i podczas zmieniania wartości rejestru należy zachować szczególną ostrożność. Usunięcie pewnych wartości lub wprowadzenie niepoprawnych wartości, może uniemożliwić korzystanie z systemu Windows.

Uwaga: W odróżnieniu od programu Regedit.exe, program Regedt32.exe nie obsługuje importowania i eksportowania plików zawierających wpisy rejestru (.reg).

Windows XP oraz Windows Server 2003

Regedit.exe

Program Regedit.exe jest edytorem konfiguracji dla systemów Windows XP oraz Windows Server 2003. Jest wykorzystywany do modyfikowania bazy danych konfiguracji systemu Windows NT lub inaczej rejestru systemu Windows NT. Edytor umożliwia wyświetlanie lub modyfikowanie rejestru systemu Windows NT. Obsługuje ustawianie zabezpieczeń dla kluczy rejestru, wyświetlanie i edytowanie typów danych REG_EXPAND_SZ oraz REG_MULTI_SZ oraz zapisywanie plików gałęzi i ich przywracanie. Po lewej stronie są foldery reprezentujące klucze rejestru, po prawej zaś wartości powiązane w zaznaczonym kluczem rejestru. Program Regedit jest narzędziem bardzo zaawansowanym. Podczas zmieniania wartości rejestru należy zachować szczególną ostrożność. Usunięcie pewnych wartości lub wprowadzenie niepoprawnych wartości, może uniemożliwić korzystanie z systemu Windows.

Regedt32.exe

W systemach Windows XP oraz Windows Server 2003 program Regedt32.exe jest małym programem uruchamiającym program Regedit.exe.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje o programach Regedit oraz Regedt32, zobacz Pomoc dla tych narzędzi lub zajrzyj do tematu Resource Kit Tools Overview Help w zestawie Resource Kit dla systemu Windows NT.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 141377 — ostatni przegląd: 13.05.2011 — zmiana: 1

Opinia