Przenoszenia wskaźnika myszy za pomocą funkcji Klawisze myszy

Dzięki funkcji Klawisze myszy można poruszać wskaźnikiem przy użyciu klawiatury numerycznej na klawiaturze (a nie za pomocą myszy).

Aby włączyć funkcję Klawisze myszy

  1. Otwórz Centrum ułatwień dostępu, klikając przycisk Start 
    Obraz przedstawiający przycisk Start
    , klikając pozycję Panel sterowania, klikając pozycję Ułatwienia dostępu, a następnie klikając pozycję Centrum ułatwień dostępu.
  2. Kliknij pozycję Ułatw korzystanie z myszy.
  3. W obszarze Steruj myszą za pomocą klawiatury zaznacz pole wyboru Włącz funkcję Klawisze myszy.

Przesuwanie wskaźnika przy użyciu funkcji Klawisze myszy

Po włączeniu funkcji Klawisze myszy można przesuwać wskaźnik myszy za pomocą klawiatury numerycznej.

Aby przesunąć wskaźnik myszyNaciśnij
W górę i w lewo7
W górę8
W górę i w prawo9
W lewo4
W prawo6
W dół i w lewo1
W dół2
W dół i w prawo3

Wybieranie przycisku myszy

Zanim zaczniesz klikać elementy na ekranie za pomocą funkcji Klawisze myszy, musisz najpierw wybrać przycisk myszy, który ma być aktywny: lewy, prawy lub oba.

DziałanieKlawisz
Wybranie lewego przycisku myszyUkośnik (/)
Wybranie obu przyciskówGwiazdka (✲)
Wybranie prawego przycisku myszyZnak minus (-)


Klikanie elementów przy użyciu funkcji Klawisze myszy

Po wybraniu przycisku możesz już klikać elementy na ekranie.

CelCzynność
Kliknięcie elementuMając wybrany aktywny lewy przycisk myszy, wskaż element, a następnie naciśnij 5 
Kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszyMając wybrany aktywny prawy przycisk myszy, wskaż element, a następnie naciśnij 5 
Dwukrotne kliknięcie elementuMając wybrany aktywny lewy przycisk myszy, wskaż element, a następnie naciśnij znak plus (+)

Przeciąganie elementów przy użyciu funkcji Klawisze myszy

Za pomocą klawiatury numerycznej można naciskać i przytrzymywać aktywny przycisk myszy oraz zwalniać go. Jest to przydatne, jeśli chcesz przeciągnąć jakiś element.

CelCzynność 
Przeciągnięcie elementuWskaż element, a następnie naciśnij zero (0)
Upuszczenie elementuWskaż miejsce, do którego chcesz przenieść element, a następnie naciśnij kropkę (.) Właściwości

Identyfikator artykułu: 14204 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia