Ułatwianie korzystania z komputera

Jest wiele sposobów na takie skonfigurowanie komputera, aby był dostępniejszy i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Każdy pracuje inaczej — istnieje wiele ustawień, które możesz zmienić, aby korzystać z komputera w sposób najbardziej dla Ciebie wygodny.

Najczęściej używane opcje ułatwień dostępu można znaleźć w ustawieniach komputera. Aby do nich dotrzeć, szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu i naciśnij panel Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), naciśnij lub kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu.

Ułatwianie dostrzegania zawartości ekranu
Korzystanie z komputera bez monitora
Ułatwianie korzystania z myszy
Ułatwianie pisania

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych technologii pomocniczych, przejdź do witryny internetowej firmy Microsoft dotyczącej ułatwień dostępu.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 14205 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia