Zwiększanie widoczność zawartości ekranu

Jeśli czasami masz problem z zobaczeniem elementów na ekranie w systemie Windows, możesz dostosować ustawienia, aby powiększyć tekst i obrazy na ekranie, zwiększyć kontrast między elementami na ekranie i aby tekst widoczny na ekranie był odczytywany na głos.

Wiele tych ustawień można dostosować na stronie Zwiększ widoczność zawartości ekranu w Centrum ułatwień dostępu. Aby uzyskać informacje o innych ustawieniach, zobacz Uzyskiwanie najlepszej jakości obrazu na monitorze.

 1. Otwórz stronę Zwiększ widoczność zawartości ekranu, klikając przycisk Start
  Obraz przedstawiający przycisk Start
  , klikając pozycję Panel sterowania, klikając pozycję Ułatwienia dostępu, klikając pozycję Centrum ułatwień dostępu, a następnie klikając pozycję Zwiększ widoczność zawartości ekranu
 2. Wybierz opcje, których chcesz używać:
  • Wybierz kompozycję Duży kontrast. Ta opcja umożliwia ustawienie schematu kolorów o dużym kontraście> Schemat taki zwiększa kontrast kolorów części tekstu i obrazów na ekranie, aby bardziej się różniły i były łatwiejsze do zauważenia.
  • Włącz lub wyłącz duży kontrast po naciśnięciu klawiszy lewy Alt + lewy Shift + Print Screen. Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie kompozycji dużego kontrastu przez naciśnięcie klawiszy lewy Alt + lewy Shift + Print Screen.
  • Włącz Narratora. Ta opcja powoduje uruchomienie Narratora, kiedy logujesz się do komputera. Narrator, który odczytuje na głos tekst na ekranie i opisuje niektóre zdarzenia (np. wyświetlone komunikaty o błędach) mające miejsce, kiedy korzystasz z komputera.
  • Włącz opis audio. Ta opcja powoduje uruchomienie opisów audio, kiedy logujesz się do komputera. Opisy audio opisują, co się dzieje w klipach wideo.
  • Zmień rozmiar tekstu i ikon. Po włączeniu tej opcji tekst i inne elementy na ekranie wydają się większe, dzięki czemu zwiększa się ich czytelność.
  • Włącz lupę. Ta opcja powoduje uruchomienie narzędzia lupy, kiedy logujesz się do komputera. Lupa powiększa część ekranu wskazywaną przez mysz i szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku obiektów, które trudno jest zobaczyć.
  • Dopasuj kolor i przezroczystość obramowań okien. Ta opcja umożliwia zmianę wyglądu obramowań okien w celu ich łatwiejszego zobaczenia.
  • Dopasuj efekty wyświetlania. Ta opcja umożliwia dostosowanie sposobu wyświetlania niektórych elementów na pulpicie.
  • Pogrub prostokąt fokusu. Ta opcja umożliwia pogrubienie prostokąta wokół zaznaczonego obecnie elementu w oknie dialogowym, dzięki czemu jest on lepiej widoczny.
  • Ustaw grubość migającego kursora. Ta opcja umożliwia pogrubienie migającego kursora w oknach dialogowych i programach, dzięki czemu jest on lepiej widoczny.
  • Wyłącz wszystkie niepotrzebne animacje. Ta opcja powoduje wyłączenie efektów animacji, takich jak efekty zanikania, występujących podczas zamykania okien i innych elementów.
  • Usuń obrazy tła. Ta opcja powoduje wyłączenie wszelkiej zbędnej, nakładającej się zawartości i obrazów tła, aby zwiększyć czytelność ekranu.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 14207 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)