Jak korzystać z rozpoznawania mowy w systemie Windows

System Windows 8.1 i Windows RT 8.1


Obejrzyj film, w którym pokazano, jak poruszać się po komputerze za pomocą rozpoznawania mowy. (Aby wyświetlić napisy, naciśnij lub kliknij przycisk Napisy
Zamknij
.)
 


Obejrzyj film, w którym pokazano, jak korzystać z funkcji dyktowania za pomocą rozpoznawania mowy. (Aby wyświetlić napisy, naciśnij lub kliknij przycisk Napisy
Zamknij
.)

 

Dzięki rozpoznawaniu mowy w systemie Windows używanie klawiatury i myszy jest opcjonalne. Zamiast tego można sterować komputerem za pomocą głosu i dyktować tekst.

 
Konfigurowanie funkcji rozpoznawania mowy
Używanie rozpoznawania mowy
Sterowanie komputerem przy użyciu rozpoznawania mowy
Dyktowanie
Klawisze klawiatury
Znaki interpunkcyjne i specjalne
Polecenia systemu Windows
Praca z oknami i aplikacjami
Naciskanie lub klikanie dowolnego miejsce na ekranie


Windows 7

Komputerem można sterować za pomocą głosu. Można wypowiadać polecenia, na które komputer zareaguje, i dyktować tekst.

Przed rozpoczęciem korzystania z rozpoznawania mowy musisz skonfigurować komputer do pracy z narzędziem Rozpoznawanie mowy w systemie Windows. Aby skonfigurować narzędzie Rozpoznawanie mowy, musisz wykonać trzy kroki: skonfigurować mikrofon, nauczyć się mówić do komputera i przeszkolić komputer do rozumienia Twojej mowy.

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy mikrofon jest podłączony do komputera.

Konfigurowanie mikrofonu
Nauka mówienia do komputera
Szkolenie komputera w celu rozpoznawania mowy


Właściwości

Identyfikator artykułu: 14213 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia