Rozwiązywanie problemów z połączeniem z siecią Wi-Fi w systemie Windows 10 Mobile

Jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia z siecią Wi-Fi i nie możesz połączyć się z Internetem, oto kilka sposobów rozwiązania tego problemu na telefonie z systemem Windows 10 Mobile.

Rozwiązania do wypróbowania w pierwszej kolejności

 • Zapoznaj się z artykułem Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem? i wypróbuj niektóre z opisanych tam podstawowych procedur rozwiązywania problemów.
 • Upewnij się, że na telefonie zainstalowano najnowsze aktualizacje oprogramowania. Na ekranie startowym szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktualizacja telefonu > Sprawdź aktualizacje. Jeśli nie masz połączenia z siecią Wi-Fi, do sprawdzenia, czy są dostępne aktualizacje, będzie potrzebne połączenie danych komórkowych.
 • Jeśli nie możesz połączyć się z siecią, z którą telefon był wcześniej połączony, spróbuj usunąć z niego tę sieć, a potem połączyć się z nią od początku. Aby usunąć znaną sieć, w obszarze Ustawienia wybierz pozycję Sieć i połączenia bezprzewodowe > Wi‑Fi > Zarządzaj, naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie wybierz polecenie Usuń. Usunięcie sieci spowoduje usunięcie z telefonu powiązanych z nią ustawień. Następnie wybierz nazwę sieci Wi-Fi na liście sieci i spróbuj ponownie nawiązać połączenie. Jeśli sieć jest chroniona hasłem, należy wprowadzić je ponownie.
 • Jeśli na liście nie ma żadnych sieci Wi-Fi, chociaż w danym miejscu powinna być dostępna przynajmniej jedna, przejdź do pozycji Ustawienia  > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Wi‑Fi, wyłącz pozycję Sieci Wi-Fi, a następnie włącz ją z powrotem.
 • Jeśli to możliwe, spróbuj połączyć się z inną siecią Wi-Fi. Może to pomóc w zawężeniu obszaru występowania problemu, ponieważ pozwala sprawdzić, czy problem dotyczy konkretnej sieci Wi-Fi, czy sieci Wi-Fi ogólnie.
 • Włóż kartę SIM, jeśli jej nie masz w telefonie. Niektóre funkcje sieci Wi-Fi specyficzne dla danego kraju lub regionu mogą nie być dostępne, ponieważ telefon może nie mieć dostępu do informacji o lokalizacji.
 • Wyłącz komunikację Bluetooth, kiedy próbujesz nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi. Mogą one działać na tej samej częstotliwości, przez co mogą występować zakłócenia. Aby wyłączyć komunikację Bluetooth, przejdź do obszaru Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Urządzenia > Bluetooth i wyłącz pozycję Stan.
 • Jeśli w ogóle nie widzisz nazwy sieci, być może router lub punkt dostępu nie jest skonfigurowany do emitowania nazwy sieci. W takim przypadku musisz ręcznie nawiązać połączenie z ukrytą siecią.

Nawiązywanie połączenia z ukrytą siecią

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Wi‑Fi.
 2. Wybierz pozycję Zarządzaj > Dodaj.
 3. Wpisz nazwę sieci, a następnie wybierz pozycję Dodaj. (W nazwie sieci są rozróżniane małe i wielkie litery).
 4. Wpisz hasło, w którym również jest rozróżniana wielkość liter, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

W przypadku problemów z połączeniem się z siecią Wi-Fi w domu

 • Spróbuj zresetować modem i router. Pomaga to w utworzeniu nowego połączenia z usługodawcą internetowym. Podczas wykonywania tej czynności wszystkie osoby połączone z domową siecią Wi-Fi zostaną z nią tymczasowo rozłączone.
 • Sprawdź, czy sieć Wi-Fi korzysta z filtrowania adresów MAC (Media Access Control). Jeśli tak, przed nawiązaniem połączenia dodaj adres MAC swojego telefonu do listy dostępu routera.

Odszukiwanie adresu MAC swojego telefonu

 1. Na ekranie startowym szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > System > Informacje.
 2. Wybierz pozycję Więcej informacji, a następnie zapisz adres wyświetlony obok pozycji Adres MAC.

  Jest to adres, który należy dodać do listy dostępu routera.

Aby dodać adres MAC telefonu do listy dostępu routera

 1. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i wpisz adres IP routera bezprzewodowego. (Na przykład 192.168.1.1 lub 172.16.0.0 — domyślny adres IP możesz znaleźć w dokumentacji routera).
 2. Zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, a następnie poszukaj ustawienia o nazwie MAC Address Filter (Filtr adresów MAC) lub podobnej.
 3. Dodaj zapisany adres MAC swojego telefonu do listy dostępu routera i zapisz zmiany.

Na telefonie spróbuj ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi.

Zaloguj się do routera za pomocą przeglądarki internetowej i sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe.

W przypadku problemów z połączeniem się z publicznymi sieciami Wi-Fi

 • Po nawiązaniu połączenia z hotspotem Wi-Fi otwórz przeglądarkę, aby sprawdzić, czy musisz coś zrobić w celu połączenia się z Internetem. Niektóre publiczne hotspoty Wi-Fi wymagają na przykład zalogowania się lub akceptacji warunków użytkowania, zanim będzie można połączyć się z siecią.
 • Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie, jeśli dany hotspot jest mocno obciążony. Niektóre hotspoty mają ograniczenie dotyczące liczby urządzeń, które są z nimi jednocześnie połączone.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 14218 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia